Corporate responsibility and sustainable development goals in Finnish forest sector

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052613
Title: Corporate responsibility and sustainable development goals in Finnish forest sector
Author: Aalto, Joonas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052613
http://hdl.handle.net/10138/315855
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Yritysvastuullisuus metsäsektorilla on noussut viime vuosina entistä tärkeämmäksi aiheeksi ilmastonmuutoksen ja viimeisimpänä hiilinielukeskustelun takia. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa siitä, kuinka metsäyritysten vastuullisuusraportointi on muuttunut ja kuinka YK:n vuonna 2015 lanseeraamat kestävän kehitykset tavoitteet ovat vaikuttaneet metsäyritysten raportointiin. Tutkimuksen tavoitteena on sisällönanalyysiä hyödyntäen selvittää, kuinka suomalaiset metsäyritykset UPM, Stora Enso ja Metsä Group käsittelevät vastuullisuutta raportoinnissaan ja miten se on muuttunut tarkasteluaikavälillä vuosina 2009 – 2018. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät yritysten raportoinnissa ja kuinka yritykset suhtautuvat tavoitteisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin yritysten vuosi- ja vastuullisuusraporteista ja niitä täydennettiin yritysten asiantuntijahaastatteluilla. Analyysin perusteella vastuullisuusraportoinnissa käytetyt peruslähtökohdat pysyivät tarkasteluajanjaksolla samoina, mutta uudemmissa raporteissa oli nähtävillä, että lähtökohdat oli sidottu globaaleihin näkökulmiin paikallisen sidonnaisuuden sijaan. Lisäksi raportoinnissa korostui sidosryhmien merkitys. Yritykset kokivat kestävän kehityksen tavoitteet merkityksellisiksi, mutta ei täysin ongelmattomiksi. Merkittävimmät motiivit liittää kestävän kehityksen tavoitteet raportointiin liittyvät sidosryhmiin sekä mahdollisuuksiin hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteita yrityksen vastuullisuusviestinnässä.
Subject: Yritysvastuullisuus
Metsäsektori


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record