Usability of stem pricing and fractional stem pricing in roundwood trade : reliability of pre-harvest stand value estimations between alternative pricing methods

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052611
Title: Usability of stem pricing and fractional stem pricing in roundwood trade : reliability of pre-harvest stand value estimations between alternative pricing methods
Author: Rautalin, Jori
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052611
http://hdl.handle.net/10138/315864
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Puutavaralajihinnoittelun käyttö puukaupassa luo selkeän ristiriidan ostajan ja myyjän taloudellisten intressien välille, sillä myyjät saavat vain noin neljänneksen puunmyyntituloistaan kuitupuusta, samalla kun sen kysyntä todennäköisesti pysyttelee korkella tai kasvaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vaihtoehtoisina hinnoittelumenetelminä runko- ja rungonosahinnoittelua, joissa ostajan runkojen katkonta ja puukaupan hinnoittelu on erotettu toisistaan. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida runko- ja rungonosahinnoittelun käyttökelpoisuutta puukaupassa vertailemalla millaisia eroja puukaupan lopullisiin arvoihin syntyy kun ne on pystykaupan ostotarjouksissa hinnoiteltu samanarvoisiksi ptl-, runko-, ja rungonosahinnoittelulla. Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että vaihtoehtoiset hinnoittelumenetelmät ovat sitä käyttökelpoisempia mitä lähemmäs ptl-hinnoittelun arvoa päästään, sillä kumpikaan puukaupan osapuolista ei halua hinnoittelumenetelmää vaihtamalla ottaa suurta taloudellista riskiä. Vertailu toteutettiin johtamalla Trestima-ennakkotietojen sekä tunnettujen puun pituus- ja runkokäyrämallien avulla arvoiltaan yhtäläiset ptl-hinnoittelu, runkohinnoittelu sekä Luken vuoden 2016 menetelmäehdotukseen perustuva rungonosahinnoittelu 27:lle leimikolle. Saaduilla yksikköhinnoilla johdettiin kaikki kolme hinnoittelua toteutuneisiin leimikoihin, jotka koottiin takaisin pystyyn hakkuukonedatan ja samojen puun pituus- ja runkokäyrämallien avulla. Tulosten perusteella runko- ja rungonosahinnoitteluun siirtyminen tuottaa molemmilla menetelmillä keskimäärin yhdestä kolmeen prosenttia korkeampia puuston arvoja kuin ptl-hinnoittelu, mutta runkohinnoittelun arvo vaihteli enemmän, joten sitä voidaan pitää hiukan riskialttiimpana menetelmänä. Kaiken kaikkiaan molemmat vaihtoehtoiset hinnoittelumenetelmät ovat käyttökelpoisia puukaupassa, ja niiden käyttöä tulisi edistää.The usage of assortment pricing in roundwood trade creates a clear conflict of financial interests between the buyer and the seller, since sellers only get about a quarter of their total stumpage earnings from pulpwood, while its demand is likely to stay high or to increase. This thesis studies two possible alternatives to assortment pricing, stem and fractional stem pricing. In both methods, the buyer’s bucking decision and the pricing are separated from each other. This study aims to assess the usability of the alternative pricing methods by comparing how actual stand values differ between assortment, stem and fractional stem pricing when they are equally valued in pre-harvest trade offers. The premise of this study is that the smaller the actual stand value difference between assortment pricing and the alternative pricing methods, the more usable they are in the roundwood trade. This is because neither side wants to take the possible monetary risk affiliated with switching away from assortment pricing. The comparison was conducted by determining equally valued assortment pricing, stem pricing and fractional stem pricing (according to Luke’s 2016 method proposition) for 27 study stands, on the basis of Trestima-based pre-harvest data and well-known taper curve and stem length models. With the resulting unit prices, all three pricings were again conducted for the same stands, this time constructed from harvester data by using the same taper curve and stem length models. Based on the results, switching to stem pricing or fractional stem pricing creates on average from one to three percent higher stand values than assortment pricing. Stem pricing however deviated more than fractional stem pricing, so it could be considered to be slightly riskier method. Overall, both alternative pricing methods are usable in roundwood trade, and their usage should be encouraged.
Subject: Assortment pricing
stem pricing
fractional stem pricing
stand value estimation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rautalin_Jori_Pro_gradu_2020.pdf 1.937Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record