Tuontipopulaatioiden vaikutus suomalaisen holsteinin ja ayrshiren perinnölliseen muutokseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052569
Title: Tuontipopulaatioiden vaikutus suomalaisen holsteinin ja ayrshiren perinnölliseen muutokseen
Author: Kumpula, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052569
http://hdl.handle.net/10138/315868
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Eläinpopulaatiota on mahdollista kehittää halutusti tekemällä valintaa ja/tai tuomalla haluttua eläinainesta muista populaatioista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavoin eri maissa tehty jalostus on vaikuttanut tuontieläinten kautta suomalaisten holstein- ja ayrshirepopulaatioiden perinnölliseen muutokseen. Tutkimusaineisto saatiin Faba osk:lta. Analyyseissä hyödynnettiin yli miljoonan holsteinin ja yli 2 miljoonan ayrshiren jalostusarvon ennusteita sekä sukupuutietoja ajalta 1986 – 2019. Populaation perinnöllinen muutos laskettiin vuosikohtaisesti sekä jaettiin maakohtaisiin kontribuutioihin R-ohjelman moduulia ’AlphaPart’ käyttäen. Käytetty menetelmä perustui jalostusarvojen pilkkomiseen Mendelistisiin segregaatiotermeihin ja perussukupolven eläinten geneettisiin vaikutuksiin. Suomalaisen holsteinpopulaation geeneistä suurin osa oli peräisin Yhdysvalloista. Yhdysvaltalaisella eläinaineksella oli suurin positiivinen kontribuutio kokonaisjalostusarvon, tuotoksen, kestävyyden ja utarerakenteen perinnölliseen muutokseen. Sillä oli vastaavasti suurin negatiivinen vaikutus hedelmällisyyteen ja muihin hoitoihin. Tanskasta lähtöisin olevien geenien määrä oli tuontimaista kolmanneksi suurin, mutta maan tuontieläimillä oli suurin positiivinen kontribuutio hedelmällisyyteen, utareterveyteen, poikimahelppouteen ja muihin hoitoihin. Myös muissa ominaisuuksissa maan kontribuutio oli tuontipopulaatioista toiseksi positiivisin. Ayrshirellä tuontieläinten vaikutus on ollut jonkin verran holsteinia vähäisempi. Tuontimaista ruotsalaisen eläinaineksen geenien osuus oli suurin, kuten myös kontribuutio useimmissa ominaisuuksissa. Tanskalaisten eläinten geenien osuus on kasvanut nopeasti vuodesta 2010 lähtien. Ruotsalainen ja tanskalainen eläinaines ovat vaikuttaneet samankaltaisesti, parantaen kokonaisjalostusarvoa, tuotosta, kestävyyttä, poikimahelppoutta ja utarerakennetta. Maiden eläinaineksella on ollut vastaavasti negatiivinen vaikutus muihin hoitoihin. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tuontieläimillä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten populaatioiden perinnölliseen muutokseen viimeisten vuosikymmenten aikana. Erityisesti holsteinilla yhdysvaltalaisten ja tanskalaisten eläinten vaikutus perinnöllisiin trendeihin on ollut huomattava.Animal population can be improved by domestic selection and/or with importation of foreign genotypes. The aim of this study was to find out how big impact import of genetic material from different countries has had on genetic trends of different traits in Finnish Holstein and Ayrshire populations. The data were received from FABA co-op. The analyzes utilized breeding values and pedigree information from over 1 million Holsteins and over 2 million Ayrshires born between 1986 – 2019. Genetic trends were calculated annually and partitioned to country contributions using R-software’s package ‘AlphaPart’. Used method is based on partitioning the breeding values to Mendelian sampling terms and the genetic effect of the base population founder animals. The largest proportion of Holstein genes in Finnish population was from the USA. Animals from the USA had the greatest positive impact on the total merit, yield, longevity and udder conformation. By contrast they also had the biggest negative impact on fertility and general health. Gene proportion from Denmark was the third largest from the foreign countries, but it had the greatest positive impact on fertility, udder health, calving ease (maternal) and general health. It also had the second biggest positive impact on all the other traits among foreign countries. Foreign animals have had a smaller impact on the Finnish Ayrshire population compared to Holstein. In many traits the contribution of Finnish breeding animals stayed the greatest. For foreign countries importations from Sweden had the greatest contribution to genes and most of the traits. Gene proportion from Denmark has increased rapidly after year 2010. Both Swedish and Danish importations have had a similar impact, improving the total merit, yield, longevity, calving ease (maternal) and udder conformation. Both Swedish and Danish animals have had a negative contribution to general health. According to the results of this study, we can conclude that importations of genetic material from foreign countries have had a major impact on the Finnish populations during the last decades. Especially for Holstein, the importations from USA and Denmark have had a significant impact on the local genetic trends.
Subject: perinnöllinen muutos
tuonti
kontribuutio
ominaisuus
holstein
ayrshire
genetic trend
partitioning
origin
trait
contribution
import


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kumpula_Antti_Pro_Gradu_2020.pdf 584.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record