Hivenlehtilannoituksen vaikutus kuminan sadonmuodostukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052590
Title: Hivenlehtilannoituksen vaikutus kuminan sadonmuodostukseen
Author: Saarinen, Milla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052590
http://hdl.handle.net/10138/315880
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Tiivistelmä/Referat – Abstract Kumina (Carum carvi L.) on maustekasvi, joka kuuluu Apiaceae-heimoon. Suomessa viljeltiin vuonna 2019 yli 25% koko maailman kuminasta, josta yli 99% meni vientiin. Kumina on Suomessa tärkeä viljelykasvi, jonka sadonmuodostuksen laajempi tuntemus olisi hyödyllistä. Kukkivana kasvina erityisesti boorin riittävä saanti on kuminalle tärkeää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehtilannoituksena annettavan hivenlannoituksen, ja erityisesti boorin, vaikutus kuminan sadonmuodostukseen. Tutkimus toteutettiin Lantmännen Agron koetilalla Hauholla. Koe toteutettiin satunnaistettuna täydellisten lohkojen kerrannekokeena neljällä kerranteella. Koejäseninä oli seitsemän eri lehtilannoituskäsittelyä. Kasvustoista kerätyistä näytteistä laskettiin kerrannaissarjojen, sarjojen ja sivuversojen määrät ja satopotentiaali, mitattiin siemen- ja öljysato, ja siemennäytteet lähetettiin öljypitoisuusmäärityksiin. Kokeessa saavutettiin huomattavasti tavanomaista suuremmat siemensadot kaikilla lehtilannoituskäsittelyillä, myös kontrollilla. Koelohkon maaperä oli niin ravinteikas, ettei ravinteidenpuutosta päässyt muodostumaan. Kokeessa saatiin yksi tilastollisesti merkitsevä tulos, laskettaessa kerrannaissarjojen sarjojen määrää, jossa kahden lehtilannoituskäsittelyn välinen ero oli luultavasti jonkin muun tekijän aiheuttama kuin tehtyjen käsittelyjen. Hivenlehtilannoituskäsittely ei siis välttämättä ole kannattava viljelytoimenpide, jos maaperä on jo suhteellisen ravinteikas. Lehtilannoitteet saattavat tietyissä tilanteissa olla hyvä vaihtoehto paikkaamaan maan ravinnevajetta, mutta niistä ei ole korvaamaan rakeisia lannoitteita.Caraway (Carum carvi L.) is a spice, which belongs to Apiaceae-family. In 2019 25% of the worlds caraway crop was produced in Finland. 99% of it was exported. Caraway is an important cultivated plant in Finland, and broader knowledge of its crop formation is important. As a flowering plant, the sufficient gain of boron is especially vital for caraway. The aim of this study was to study the effect of foliar micronutrient fertilizers, and especially the effect of boron, to crop formation of caraway. The study was conducted as a field experiment in Lantmännen Agro experimental farm in Hauho. The experiment was carried out as a completely randomized block design, with four replicates. The experiment included seven different foliar fertilization treatments. The amount of embels, series and lateral shoots and crop potential were counted, seed and oil crop was determined from the samples, gathered from the plots, Seed samples were sent to oil analysis. In the study above normal crop were achieved with each foliar fertilization treatment, also the control. The soil of the plot was so nutrint-rich that lack of nutrients never existed. Only on statistically significant difference was obtained. It was between two foliar fertilizer treatments when counting the amount of series in an embel. The difference was propably an effect of another factor than the treatments, though. Foliar micronutrient fertilizatin might not be cost-effective farming procedure if soil is already nutrient-rich. Foliar fertilizers may be a good solution in certain situations to back up the nutrient deficit, but they are not a replacement for granular fertilizers.
Subject: Kumina
Carum carvi
sadonmuodostus
lannoitus
hivenlannoitus
lehtilannoitus
boori


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record