Pyöröpaalaimen kammiotyypin vaikutukset paalin tiheyteen ja polttoaineenkulutukseen esikuivatulla säilörehulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052582
Title: Pyöröpaalaimen kammiotyypin vaikutukset paalin tiheyteen ja polttoaineenkulutukseen esikuivatulla säilörehulla
Author: Murto, Kalle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052582
http://hdl.handle.net/10138/315886
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Pyöröpaalaimet ovat kehittyneet tehokkaammiksi 2000-luvulla ja pyöröpaalien käyttö on yleistä karjan ruokinnassa ja kuivikkeiden keräämisessä. Pyöröpaalaimia on kahta päätyyppiä: muuttuvakammioinen ja kiinteäkammioinen paalain. Kammiotyyppien vaikutuksesta paalin tiheyteen ja paalainten tehontarpeen sekä energian kulutuksesta on tutkimuksia 1980 ja 1990-luvuilta, mutta moderneilla yhdistelmäpaalaimilla vastaavaa tutkimusta ei ollut tehty. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää merkittävämmät erot muuttuvakammioisen ja kiinteäkammioisen koneen välillä, punnitsemalla erilaisissa olosuhteissa tehtyjen paalien painoja ja ominaisuuksia, sekä mittaamalla paalaustyön polttoaineen kulutusta traktorin CAN-väylän kautta. Koe tehtiin ajamalla samalla traktorilla peräkkäin mahdollisimman samassa olosuhteessa kahta eri toimintaperiaatteella toimivaa yhdistelmäpaalainta. Paaleja tehtiin kolmessa eri kosteusolosuhteessa peräkkäin konetta vaihtaen saman traktorin perään. Paalit merkittiin ja punnittiin. Paaleista otettujen rehunäytteiden avulla todennettiin vallinneita olosuhteita ja pystyttiin vertaamaan paalin sisältämiä kuiva-ainemääriä. Lisäksi mitattiin samoilla menetelmillä muuttuvakammioisella paalaimella paalikoon kasvattamisen vaikutusta paalin tilavuuspainoon ja työn polttoaineenkulutukseen. Kiinteäkammioisella paalaimella mitattiin myös silppuriterien käytön vaikutuksia paalin tilavuuspainoon. Tutkimuksen tuloksena oli, ettei paalaimen kammiotyypillä ollut merkittävää vaikutusta paalin tilavuuspainoon missään testatuissa kosteusolosuhteissa. Myös polttoaineen kulutuksen ero oli koneiden välillä melko pieni. Olosuhteista riippuen muuttuvakammioisen paalaimen polttoaineenkulutus oli 1 – 10 % pienempi kuin kiinteäkammioisen. Kiinteäkammioisella paalaimella 25 silppuriterän käyttö lisäsi paalin painoa noin 8 %. Paalaimen kammiotyypillä on vaikutus paalauksen tehokkuuteen ja kustannuksiin, mutta paalin tilavuuspainoon sillä ei ollut merkittävää vaikutusta. Paalaimen valitsemisessa tärkeämpää on, että koneella saadaan tehtyä käyttötarkoitukseen ja logistiikkaan sopivankokoisia paaleja.Round baling is a common way to harvest feed and bedding materials from fields. Round balers have improved in the 21th century to be more efficient. There are two main chamber types for round baling, fixed chamber and variable chamber. Differences between chamber types were researched in 80s and 90s. There were no research studies made with modern high capacity combi balers. The aim of this study was to find out if there are significant differences between fixed chamber and variable chamber balers. Differences were examined by weighing bales that were made in different moisture conditions and measuring the fuel consumption from tractors CAN-bus. The tests were carried out by operating two different types of combination balers in succession under the same conditions as far as possible. Bales were made in three different humidity conditions in succession, changing the machine behind the same tractor. The bales were marked and weighed. Feed samples taken from the bales were used to verify the prevailing conditions and to be able to compare the dry matter content of the bale. In addition, the effect of increasing the bale size with a variable chamber baler on the bale volume weight and the fuel consumption of the work was measured by the same methods. The effects of using chopping knives on the volume weight of the bale were also measured with a fixed chamber baler. The result of the study was that the chamber type had no significant effect on the volume weight of the bale under any of the humidity conditions tested. The difference in fuel consumption between the machines was also quite small. Depending on the humidity conditions, the fuel consumption of the variable chamber baler was 1 to 10 % lower than that of the fixed chamber baler. With a fixed chamber baler, the use of 25 shredder blades increased the weight of the bale by about 8 % when compared to non-chopped bales. The bale chamber type had an effect on baling efficiency and cost, but it did not have a significant effect on the bale volume weight. When choosing a baler, it is more important that the machine can be used to make bales that are suitable size for the purpose and logistics.
Subject: pyöröpaalaus
säilörehu
yhdistelmäpaalain
tehontarve
tilavuuspaino


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Murto_Kalle_Maisterintutkielma_2020.pdf 1.416Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record