Organizing and Managing Contributor Involvement in Hybrid Open Source Software Development Communities

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Tietojenkäsittelytieteen Osasto en
dc.contributor Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i datavetenskap sv
dc.contributor Doctoral Programme in Computer Science en
dc.contributor Muita tekopaikkoja ei ole, mutta tässä on linkki väitöstilaisuuden Zoom-etäyhteyteen: https://helsinki.zoom.us/j/67883961164?pwd=cXVJdkdYMXBFdkhBQlNObnlONkptZz09 Vaihtoehtoisesti samaan Zoom-tapahtumaan voi liittyä myös seuraavin tiedoin: Meeting ID: 67 883 961 164 Salasana: 623137 en
dc.contributor.author Mäenpää, Hanna
dc.date.accessioned 2020-06-09T04:30:39Z
dc.date.available 2020-06-13
dc.date.available 2020-06-09T04:30:39Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-6193-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315925
dc.description.abstract Open Source Software (OSS) products have become an essential component in the value-creation mechanisms of commercial software development. Therefore, many OSS development projects are driven by strong professionalism in an environment that mixes the common good interests with commercial direction. For organizations that hope to create new, or engage with existing OSS development communities, it is essential to understand this balance to create a successful collaboration. This thesis addresses the many problems of organizing and managing OSS-development model-based communities. We present mixed-method case studies of large and established, commercially influenced OSS development projects, that are orchestrated by a central organization. This evidence describes how differently the organization and governance of hybrid communities can be configured. It illustrates how a community's participatory options and knowledge flows can be used to leverage its openness. Management challenges of these complex environments are described, and practitioner-proven means for alleviating them are presented. We find that the hybrid OSS developer community can be organized as an environment for serious, goal-oriented work, and as an environment for experience-based learning. Our results highlight how important it is to consider what value each in- and outflow of knowledge brings to both the orchestrator, and to the community's contributors. Similarly, orchestrators should consider the extent to which they want to interact with the community's processes, and by what means they could support the community's contributors in achieving their goals. This thesis aims at inspiring new Open Innovation strategies for software producing organizations that want to either engage with existing, or create new hybrid OSS development model-based communities. en
dc.description.abstract Kaupalliset Open Source -yhteisöt avoimen innovaation alustoina, tulevaisuuden työpaikkoina ja oppimisympäristöinä Avoimen lähdekoodin ohjelmistot (Open Source Software, OSS) muodostavat erottamattoman osan nykyaikaisen ohjelmistoliiketoiminnan arvonluontilogiikasta. Siksi monet yritykset ovat olleet mukana kehittämässä OSS-ohjelmistoja, vieden kehittäjäyhteisöjä suuntaan jossa yhdistyvät toisaalta liiketoimintalähtöinen tavoitteenasettelu, ja toisaalta ohjelmiston yleishyödyllisyyteen nojaavat arvot. Tällaisessa, hybridinomaisessa ympäristössä yhteisön jatkuvuus perustuu siihen, että sen kaikki osapuolet voivat kokea hyötyvänsä yhdessä tehdystä työstä. Mäenpään väitöstutkimus käsittelee selkeän keskusorganisaation orkestroimia, kaupallisesti merkittäviä avoimen lähdekoodin yhteisöjä ja niiden hallintakäytänteitä. Työssä raportoidaan tapaustutkimusten avulla, millaisten osallistumisarkkitehtuurien ympärille suuret kehittäjäyhteisöt voivat rakentua, ja kuinka tietoa yhteisön toiminnasta, päätöksentaosta ja ohjelmistokehitystyön kulloisestakin vaiheesta voidaan käyttää motivoimaan yhteisöä, ja säätelemään sen avoimuutta. Empiirinen aineisto kuvailee myös, millaisia haasteita OSS-pohjaisten, kaupallisten kehittäjäyhteisöjen ohjaamisessa voi ilmetä, ja kuinka yhteisöjen orkestraattorit voivat helpottaa näitä haasteita konkreettisten toimenpiteiden avulla. Hybridiyhteisöt näyttäytyvät työssä vakavasti otettavina, kunnianhimoisina työympäristöinä, jotka voivat kerätä ympärilleen suuriakin liiketoimintapainotteisia ekosysteemejä. Mäenpää korostaa hybridiyhteisöjen merkitystä uusien urapolkujen luonnissa tulevaisuuden ohjelmistokehittäjille. Hän alleviivaa, että yhteisöt tulisi nähdä myös oppimisympäristöinä, joihin on suotuista rakentaa oppimispolkuja eri näkökulmista yhteisöön tuleville kontribuuttoreille. Näitä uusia näkökulmia hybridiyhteisöjen toimintaan voitaisiin käyttää inspiroimaan uudenlaisten avoimen innovaation strategioiden rakentamista ja hallintaa. Olennainen osa tätä asetelmaa on, millaisella orientaatiolla ja intensiteetillä yhteisöä ylläpitävä keskusorganisaatio osallistuu avoimeen toimintaan, ja mitä keinoja se käyttää tukeakseen yhteisön jäsenten voimaantumista ja kuinka se tukee yhteisön autonomisuutta. Mäenpää kannustaa organisaatioita pohtimaan millaista arvoa yhteisön erilaiset tietovirrat tuovat ulkopuolisille ohjelmistokehittäjille ja keskusorganisaatiolle. Hän toivoo, että väitös inspiroisi organisaatioita avaamaan rajojaan uudenlaisille yhteistoimintamalleille, jotka toisaalta edistävät kaupallisten ekosysteemien luomista, mutta myös perustuvat avoimen lähdekoodin yhteisöjen arvoihin. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-6192-5
dc.relation.isformatof Helsinki: University of Helsinki, 2020, A-sarja. 1238-8645
dc.relation.ispartof A-sarja
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1238-8645
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject tietojenkäsittelytiede
dc.title Organizing and Managing Contributor Involvement in Hybrid Open Source Software Development Communities en
dc.title.alternative Kaupalliset Open Source -yhteisöt avoimen innovaation alustoina, tulevaisuuden työpaikkoina ja oppimisympäristöinä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Männistö, Tomi
dc.ths Mikkonen, Tommi
dc.opn Helander, Nina
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Organizi.pdf 1.253Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record