Luonnonsuojelulain kehittämistarpeet 2020

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/316026

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_19_2020_ ... kehittamistarpeet-2020.pdf 15.38Mb PDF View/Open
Title: Luonnonsuojelulain kehittämistarpeet 2020
Author: Jantunen, Jorma; Leskinen, Paula; Liukko, Ulla-Maija; Raunio, Anne; Turunen, Topi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2020
ISBN: 978-952-11-5168-2
ISSN: 1796-1726
URN:ISBN:978-952-11-5168-2
URI: http://hdl.handle.net/10138/316026
Abstract: Tässä selvityksessä tarkastellaan luonnonsuojelulain toimivuutta aiemman, vuonna 2010 tehdyn luonnonsuojelulain toimivuusarvioinnin jälkeen. Selvitys tarkastelee itse lain toimivuutta, mutta luonnonsuojelulaki ei toimi tyhjiössä, vaan sen toimeenpanoon liittyvät käytännöt ja resurssit ovat keskeisiä lain toimivuuden kannalta. Vuoden 2010 jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Elinympäristöjen ja lajien uhanalaisuudesta on saatu uutta tietoa, ymmärrys ilmastonmuutoksen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle on lisääntynyt, ja muu lainsäädäntö, ohjauskeinot ja hallinto ovat muuttuneet. Luonnonsuojelulain keinovalikoima on sidottu lain nykyiseen rakenteeseen. Luonnonsuojelulaki on erityislaki, jolla on suojeltu erityisen arvokkaita luontokohteita ja rauhoitettu eliölajeja. Vaikka suojelualueilla on olennainen asema luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, luonnon monimuotoisuutta ja merkittäviä luontoarvoja on olemassa myös suojelualueiden ulkopuolella. Lain edellisessä toimivuusarvioinnissa esitettiin perustellusti, että luonnonsuojelun keinovalikoimaa tulisi laajentaa. Erityisesti arvokkaiden luontokohteiden kytkeytyvyys, niiden ulkopuolisten alueiden maankäyttö ja metsien käsittely ja muu luonnonvarojen käytön ohjaus kaipaa uusia ja vahvempia keinoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ekologisten prosessien turvaamiseksi. Selvitykseen sisältyy 65 johtopäätöstä tai toimenpide-ehdotusta luonnonsuojelulain tai muun lainsäädännön ja ohjauskeinojen kehittämiseksi tehostamaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Selvitys on tehty pääosin dokumenttianalyysinä.
Description: Julkaisuun liitetyn PDF:n saavutettavuutta korjattu 1/2022.
Subject (yso): luonnonsuojelu
luonnonsuojelualueet
luonnonsuojelulaki
lainsäädäntö
luonnon monimuotoisuus
kehittäminen
selvitys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record