Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017

Show simple item record

dc.contributor.author Rättö, Hanna
dc.contributor.author Blomgren, Jenni
dc.contributor.author Salminen, Anna-Liisa
dc.date.accessioned 2020-06-11T04:52:27Z
dc.date.available 2020-06-11T04:52:27Z
dc.date.issued 2020-06-11
dc.identifier.isbn 978-952-284-086-8
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316031
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020060941240
dc.description.abstract Tässä selvityksessä tarkastellaan Kelan kuntoutuksen ratkaisuja sekä niiden hylkäysosuutta vuodet 2005–2017 kattavaan rekisteriaineistoon perustuen. Kuntoutusta tarkastellaan kuntoutusmuodon lakiperusteen mukaan jaoteltuna ammatilliseen, lääkinnälliseen ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen sekä vuodesta 2011 alkaen kuntoutuspsykoterapiaan. Tulkinnoissa otetaan huomioon muun muassa lakimuutokset, jotka ovat vaikuttaneet Kelan järjestämisvastuulla olevaan kuntoutukseen. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla Kelan järjestämän kuntoutuksen ratkaisujen hylkäysosuuksien pidemmän aikavälin kehitystä, sillä Kelan järjestämisvastuulla olevan kuntoutuksen muutosten takia hylkäysosuuksia on hankalaa suoraan verrata eri vuosien välillä. Eri kuntoutusmuotoihin liittyvien ratkaisujen hylkäysosuudet ovat vuosina 2002–2017 vaihdelleet melko paljon. Kuntoutusmuotojen välillä hylkäysosuuksien keskinäinen suuruusjärjestys on kuitenkin pysynyt samana koko tarkastelujakson ajan. Kun osuuksia tarkastellaan eri lakiperusteisissa kuntoutusmuodoissa sukupuolen, iän tai kuntoutuspalvelun hakijan asuinpaikan mukaan nähdään, että hylkäysosuuksissa on ollut tarkasteltujen tekijöiden suhteen vuosittain vaihtelua myös kuntoutusmuotojen sisällä. Kuntouksen järjestämiseen vaikuttavilla lakimuutoksilla on myös ollut vaikutusta hylkäysosuuksiin. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin usein olleet väliaikaisia. Selvityksen perusteella Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäysosuuksissa on vaihtelua toisaalta lakiperusteiden välillä ja toisaalta lakiperusteiden sisällä, kun hylkäysosuuksia tarkastellaan eri tekijöiden suhteen jaoteltuna. Erojen taustalla oleviin syihin tarkemmin perehtyminen olisi jatkossa tarpeen, jotta kuntoutusjärjestelmää voitaisiin kehittää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. fi
dc.format.extent 32 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita fi
dc.subject Kela fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject hakemukset fi
dc.subject päätökset fi
dc.subject hylkäyspäätökset fi
dc.title Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017 fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 153 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita153_saavutettava.pdf 584.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record