Parodontiitin ja diabeteksen yhteys

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Liimatainen, Sanna
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006112711
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316065
dc.description.abstract Parodontiitti ja diabetes ovat kroonisia, monitekijäisiä sairauksia, joiden kaksisuuntainen yhteys on ollut runsaan tutkimuksen kohteena. Molemmat ovat yleisiä, alidiagnosoituja sairauksia Suomen väestössä. Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutettavan tutkielman tavoitteena on tarkastella parodontiitin ja diabeteksen patofysiologisia vuorovaikutusmekanismeja ja parodontologisen hoidon merkitystä diabeteksessa sekä arvioida näiden kliinistä merkitystä diabetespotilaita hoitavan lääkärin ja hammaslääkärin työssä. Tutkielmaa varten on perehdytty aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimusten perusteella diabetespotilaat ovat suuremmassa riskissä sairastua parodontiittiin ja kiinnityskudostuho on heillä vaikea-asteisempaa. Diabeteksesta johtuvat hyperglykemia ja lipidimetabolian muutokset kiihdyttävät tulehdusta parodontaalikudoksissa muun muassa lisäämällä paikallisia proinflammatorisia sytokiineja, reaktiivisia happijohdannaisia, AGE/RAGE interaktioita ja RANKL/osteoprotegeriinin aktivaatiota. Parodontiitin aiheuttama systeeminen tulehduskuorma voi heikentää diabetespotilaan verensokeritasapainoa ja lisätä riskiä diabetekseen liittyviin komplikaatioihin. Diabetesta sairastamattomilla parodontiitti lisää riskiä sairastua prediabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen. Parodontologisella hoidolla saattaa olla suotuisia vaikutuksia sokerihemoglobiinin ja lipidiprofiiliin tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Diabetespotilaan suun terveys vaatii erityishuomiota hammaslääkäreiltä ja lääkäreiltä. Diabeteksen huono hoitotasapaino korreloi merkittävästi iensairauksien ongelmiin. Hoitamaton parodontiitti puolestaan voi suurentaa veren glukoosipitoisuutta. fi
dc.description.abstract Parodontit och diabetes är båda kroniska, multifaktoriella sjukdomar, som associerar dubbelriktat med varandra. Båda är vanliga, underdiagnostiserade sjukdomar i Finland. Syftet med denna litteraturstudie är att granska sambandet mellan diabetes och parodontit och beskriva de biologiska mekanismerna mellan dessa sjukdomar. Denna avhandling kommer även att undersöka hur behandling av parodontit påverkar metabolisk kontroll hos personer med diabetes. Litteraturgranskningens resultat är att diabetes medför ökad risk för att utveckla parodontit och svårighetsgraden av vävnadsförlusten är allvarligare hos diabetiker. Hyperglykemi och förändrad lipidämnesomsättning associerat med diabetes, kan accelerera den inflammatoriska reaktionen i parodontala vävnaden genom att öka lokala proinflammatoriska cytokiner, reaktiva syreradikaler, AGE-RAGE interaktioner och RANKL/osteoprotegerin aktivering. Obehandlad parodontal sjukdom orsakar ytterlig systemisk inflammation i kroppen och kan ha negativ inverkan på blodsockerregleringen samt ökar risken för diabetes relaterade komplikationer. Friska personer med parodontit är i högre risk för att få prediabetes och typ 2 diabetes. Behandling av parodontit kan ha en gynnsam påverkan på HbA1C-värdet och lipidprofilen hos personer med typ 2 diabetes. Diabetikers orala hälsa kräver särskild omsorg av behandlande läkare och tandläkare. Personer med dåligt kontrollerad diabetes är i betydligt större risk för parodontala problem. Obehandlad parodontit däremot kan förhöja blodsockervärdet. sv
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Periodontal diseases
dc.subject cytokines
dc.subject advanced glycation end products
dc.subject diabetes mellitus
dc.subject blood glucose
dc.title Parodontiitin ja diabeteksen yhteys fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006112711

Files in this item

Files Size Format View
Liimatainen_Sanna_Pro_gradu_2020.pdf 454.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record