Reuma ja suu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102700
Title: Reuma ja suu
Author: Myllylä, Rebecca
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102700
http://hdl.handle.net/10138/316071
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli selvittää reumaattisten sairauksien ja suun terveyden välisiä yhteyksiä, ja sen myötä selvittää miten reumaattisia sairauksia ja niiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä tulee huomioida suun terveydenhuollossa. Reumaattiset sairaudet ovat melko yleisiä, ja sairauksiin liittyy useita suunterveydellisiä ongelmia, jotka voivat laskea suun terveyteen liittyvää koettua elämänlaatua. Reumaattiset sairaudet ovat autoimmuunitauteja, joissa puolustusjärjestelmän solut reagoivat kehon omia rakenteita vastaan ja aiheuttavat kudosvaurioita. Tämä johtuu siitä, että puolustusjärjestelmän säätely häiriintyy, minkä seurauksena immuunitoleranssi, eli puolustusjärjestelmän sietokyky pettää. Tutkielmassa käsitellään tavallisimmin esiintyviä reumaattisia sairauksia, kuten Sjögrenin oireyhtymää, Juveniilia idiopaattista artriittia, nivelreumaa, selkärankareumaa ja systeemistä lupus erythematosusta. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että reumaattisilla sairauksilla on useita suun ja leukojen alueen manifestaatioita. Kariesta, parodontiittia, leukanivelmuutoksia, sieni-infektioita ja limakalvomuutoksia esiintyy enemmän ja ne ovat usein aggressiivisempia reumapotilailla verrattuna systeemisesti terveisiin henkilöihin. Lisäksi reumaattisten sairauksien lääkehoito voi lisätä potilaiden infektioherkkyyttä ja aiheuttaa suutulehdusta ja limakalvojen haavaumia. Hammaslääkärin on huomioitava reumapotilaiden suurentunut riski suu- ja leukasairauksille, sekä huomioitava potilaiden mahdollisesti suurentunut infektioriski. Ennaltaehkäisevä hoito, potilaiden informointi ja tehostettu tulehdusten hoito, sekä yhteistyö hammaslääkärin ja reumatologin välillä ovat keskeisiä menetelmiä reumaattisten sairauksien suun alueen manifestaatioiden hoidossa ja oireiden lieventämisessä.Avhandlingens mål var att utreda sambanden mellan reumatiska sjukdomar och den orala hälsan, samt genom detta utreda hur reumatiska sjukdomar och deras medicinering bör beaktas inom munhälsovården. Reumatiska sjukdomar är rätt vanliga. De är associerade med flera problem med den orala hälsan, och kan sänka den upplevda livskvaliteten kopplat med munhälsa. Reumatiska sjukdomar är autoimmuna sjukdomar. Det betyder att immunförsvarets celler reagerar på kroppens egna strukturer och orsakar vävnadsskada. Det här beror på att immunförsvarets reglering störs och immuntoleransen ger vika. I avhandlingen behandlas de vanligast förekommande reumatiska sjukdomarna, så som Sjögrens syndrom, juvenil idiopatisk artrit, ledreuma, ryggradsreuma och systemisk lupus erythematosus. På basen av avhandlingen kan man konstatera att reumatiska sjukdomar har många manifestationer vid munnens och käkarnas område. Karies, parodontit, käkledsförändringar, svampinfektioner, och slemhinneförändringar förekommer oftare, och är ofta mer aggressiva hos reumapatienter jämfört med systemiskt friska personer. Dessutom kan medicineringen för reumatiska sjukdomar öka patienters infektionskänslighet samt orsaka inflammation i munnen och slemhinnesår. Tandläkare bör beakta reumapatienters förstorade risk för mun- och käksjukdomar, samt beakta patienternas eventuellt förstorade infektionsrisk. Profylaktisk vård, patienters informering och förstärkt vård av infektioner, samt samarbete mellan tandläkare och reumatolog är centrala metoder för att lindra symptom och behandla reumatiska sjukdomars orala manifestationer.
Subject: reumasairaudet
suusairaudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record