Pregabaliinin ja morfiinin riippuvuuteen liittyviä yhteisvaikutuksia : käyttäytymistieteellisin hiirimallein

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112725
Title: Pregabaliinin ja morfiinin riippuvuuteen liittyviä yhteisvaikutuksia : käyttäytymistieteellisin hiirimallein
Author: Piippo, Ossi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112725
http://hdl.handle.net/10138/316092
Thesis level: master's thesis
Abstract: Gabapentinoidi pregabaliini on ahdistuneisuuden, neuropaattisen kivun ja epilepsian hoidossa käytetty lääke, jolla voisi yhdistetyn analgeettisen ja anksiolyyttisen vaikutuksen vuoksi olla käyttöä opioidiriippuvuuden vieroitukseen tähtäävässä hoitoprotokollassa oireiden lievittämisessä. Sen nopea vaikutus ja vähäiset farmakokineettiset yhteisvaikutukset tekevät siitä kliinisesti helppokäyttöisen, mutta laajempaa kliinistä käyttöä on kuitenkin rajoittanut väärinkäytön mahdollisuus ja opiaatinkäyttäjien kuolemantapaukset, joissa pregabaliini on ollut usein mukana. Tutkimme pregabaliinin ja morfiinin yhteisen käytön vaikutusta palkitsevuuteen, riippuvuuteen ja opioidivieroitusoireiden hoitoon hiirien käyttäytymismalleilla, joihin tutkielmassani keskityn. Lisäksi ryhmämme suoritti hiirillä neurofysiologisia kokeita neuroplastisiteetin tutkimiseksi, ja järjesti kliinisen pilottikokeen pregabaliinin käytöstä heroiinin vieroitushoidossa. Tutkimme akuutin pregabaliininkäytön palkitsevuutta sekä pregabaliini-esilääkityksen vaikutusta akuutin morfiininkäytön palkitsevuuteen seuraamalla näiden aiheuttamia psykomotorisia vaikutuksia ja suonensisäistä itseannostelua. Tutkimme pregabaliini-esilääkityksen vaikutusta naloksonilla provosoituihin morfiinin vieroitussoireisiin. Lisäksi tutkimme aiemman kroonisen morfiinialtistuksen vaikutusta pregabaliinin palkitsevuuteen ehdollistetulla paikkapreferenssillä ja itseannostelulla. Pregabaliini yksin ei aiheuttanut kiihtynyttä liikkumista tai pitänyt yllä itseannostelua, mikä viittaisi siihen että pregabaliini ei itsessään aiheuta palkitsevuutta, mutta esilääkitys sillä osittain esti morfiinia aiheuttamasta näitä. Esilääkitys pregabaliinilla vaimensi myös morfiinivieroitusoireita. Aiempi krooninen morfiinialtistus ei aiheuttanut pregabaliinin paikkaehdollistumista tai itseannostelua. Tulosten perusteella pregabaliinilla olisi potentiaalia opioidivieroitushoidossa käyttämiseen kontrolloidussa sairaalaympäristössä, mistä kliinisessä pilotissa saimmekin lupaavia alustavia tuloksia.
Subject: Morphine
pregabalin
withdrawal
detoxification
reward
behavioral research


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Piippo_Ossi_tutkielma_2020.pdf 1.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record