Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa. PASSIIVI-hankkeen -loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5178-1 http://hdl.handle.net/10138/316119

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_24_Passiivi.pdf 21.36Mb PDF View/Open
Title: Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa. PASSIIVI-hankkeen -loppuraportti
Alternative title:
Author: Ahkola, Heidi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2020
ISBN: 978-952-11-5178-1
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5178-1
http://hdl.handle.net/10138/316119
Abstract: Hankkeen tavoitteena oli tutkia ja kehittää passiivinäytteenoton edellytyksiä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kestävässä riskienhallinnassa. Hankkeessa tutkittiin passiivikeräinten käyttämistä pilaantuneen pohjaveden seurantamenetelmänä ja verrattiin tällä tavoin tuotettavaa tietoa kertavesinäytteenotolla mitattuihin pitoisuuksiin. Hankkeen kaksi tutkimuskohdetta sijaitsivat kemialliselta tilaltaan huonoiksi luokitelluilla pohjavesialueilla, joissa pilaantuneisuuden oli aiheuttanut teollinen toiminta. Pääasialliset haitta-aineet maaperässä ja pohjavedessä olivat klooratut liuottimet tri- ja tetrakloorieteeni. Hankkeessa käytettiin kahta markkinoilla olevaa passiivikeräintä ja tutkittiin oman keräimen kehittämismahdollisuuksia. Keräimien avulla arvioitiin haitta-ainepitoisuuksia ja massavirtoja leviämän eri osa-alueilla ennen aktiivisia kunnostustoimenpiteitä sekä niiden jälkeen. Hankkeen loppuraportti sisältää tutkijoille, konsulteille ja viranomaisille suunnattua menetelmien ohjeistusta, jossa käsitellään passiivinäytteenottoa ja sen toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa huomioitavia seikkoja.
Subject: PASSIIVI-hanke
Subject (yso): saastuneet alueet
haitalliset aineet
maaperä
pohjavesi
näytteenotto
tutkimus
seuranta
raportit


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record