Undersökningar över primär- och sekundärproduktionen på en ängsbacke i Tvärminne, Finland, med huvudvikten på undersökningar av energiflödet genom Chorthippus parallelus-populationen på ängsbacken

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/31615
Title: Undersökningar över primär- och sekundärproduktionen på en ängsbacke i Tvärminne, Finland, med huvudvikten på undersökningar av energiflödet genom Chorthippus parallelus-populationen på ängsbacken
Author: Gyllenberg, Göran
Publisher: University of Helsinki
Date: 1967
Language: swe
Number of pages: 40 s. + liit.
URI: http://hdl.handle.net/10138/31615
Thesis level: Master’s thesis
Subject: nurmiheinäsirkka
Subject (ysa): hyönteiset
suorasiipiset
heinäsirkat
bioenergetiikka
populaatioekologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record