Interactions of lactic acid bacteria and yeasts originating from sourdough

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173107
Title: Interactions of lactic acid bacteria and yeasts originating from sourdough
Author: Suominen, Juulia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173107
http://hdl.handle.net/10138/316336
Thesis level: master's thesis
Degree program: Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma
Master's Programme in Microbiology and Microbial Biotechnology
Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Hapanjuuret ovat luonnollisia elinympäristöjä maitohappobakteerien ja hiivojen hallitsemille mikrobiyhteisöille. Mikrobiyhteisöjen muodostuminen ja toiminta riippuvat lajien välisistä vuorovaikutuksista. Näyttöä maitohappobakteerien ja hiivojen välisistä vuorovaikutuksista rikkaissa kasvuympäristöissä, kuten hapanjuurissa, on kuitenkin toistaiseksi hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa ruis- ja vehnähapanjuurista eristettiin maitohappobakteeri- ja hiivalajeja. Lajit olivat pääasiassa tyypillisiä hapanjuurilajeja, mutta myös Pediococcus parvulus eristettiin parhaan tietomme mukaan ensimmäisen kerran hapanjuuresta. Eristetyt lajit karakterisoitiin rikkaissa määritellyissä kasvatusoloissa ja niitä seulottiin vuorovaikutusten osalta. Tutkimuksessa havaittiin vuorovaikutuksia, joissa hiiva mahdollisti maitohappobakteerien kasvun, ja stabiileja yhteisöjä havaittiin muodostuvan kilpailusta huolimatta. Nämä seulotut löydökset, luonnollisesti yhdessä esiintyvien lajien kokoelma, ja kehitetty kemiallisesti määritelty kasvatusalusta mahdollistavat maitohappobakteerien ja hiivojen rikkaassa ympäristössä tapahtuvien vuorovaikutusten mekanismien selvittämisen. Maitohappobakteerit ja hiivat esiintyvät tavallisesti yhdessä rikkaissa ympäristöissä, kuten ruokien fermentointiprosessissa, mutta myös ihmisen suolistossa ja maaperän mikrobiomissa. Näin ollen, tämän tutkimuksen tulokset tukevat fermentointiprosessien optimoinnin lisäksi myös monimutkaisempien mikrobiyhteisöjen, kuten ihmisen suolistomikrobiomin ymmärtämistä.Sourdoughs are a natural habitat for microbial communities predominated by lactic acid bacteria (LAB) and yeasts. How microbial communities assemble and function is, to a large extent, determined by inter-species interactions. However, evidence for LAB-yeast interactions in rich environments, such as sourdough, is yet largely unavailable. In this study, a set of LAB and yeast species was isolated from rye and wheat sourdoughs. While mainly typical sourdough species were identified, Pediococcus parvulus was, to the best of our knowledge, for the first time isolated from sourdoughs. The isolates were characterized in rich chemically defined culture conditions and screened for interactions. Potential interactions were discovered where LAB growth was enabled by a yeast, or where stable communities were formed despite competition. These findings, the resource of naturally co-occurring species, and the designed chemically defined growth medium present the grounds for future research for uncovering the underlying mechanisms of LAB-yeast interactions in rich environments. LAB and yeasts commonly co-occur rich environments of fermented food processes and also in human gut and soil microbiomes. Therefore, the outcomes of this study support not only the optimization of food fermentations but provide also model systems for complex communities directly influencing human health.
Subject: Lactic acid bacteria
yeasts
sourdough
fermented foods
microbial communities
microbial interactions


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suominen_Juulia_pro_gradu_2020.pdf 1.248Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record