The effects of a brain-friendly dietary pattern on plasma metabolites measured by non-targeted metabolomics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173076
Title: The effects of a brain-friendly dietary pattern on plasma metabolites measured by non-targeted metabolomics
Author: Karjalainen, Saana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173076
http://hdl.handle.net/10138/316338
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Master's Programme in Human Nutrition and Food Behaviour
Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
Specialisation: Ihmisen ravitsemus
Human Nutrition
Human nutrition
Abstract: Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka aivoystävällinen ruokavalio vaikuttaa plasman metaboliitteihin. Aineisto oli Fazerin, Nokian ja Nightingalen yhteisestä BraVe-tutkimuksesta (Brainfood inteVention), jossa 88 toimistotyöntekijää osallistui kahdeksan viikon interventioon. Ensimmäiset neljä viikkoa tutkittavat söivät tyypillisen länsimaalaisen ruokavalion mukaan, minkä jälkeen he vaihtoivat aivoystävälliseen ruokavalioon. Lounas oli kontrolloitu ja tutkittavat saivat lisäksi ravitsemusohjausta, aamupalaa ja välipalavaihtoehtoja. Ruoankäyttöä mitattiin ruokapäiväkirjojen avulla, minkä jälkeen se muutettiin ruoankäyttöfrekvenssiä kuvaavaksi dataksi. Tutkittavat jaettiin neljään ryhmään komplianssin mukaan. Tutkittavilta mitattiin lisäksi paino, veren glukoosi, insuliini, CRP, kolesteroliarvot sekä plasman metaboliitit. Plasmanäytteet analysoitiin nestekromatografi-massaspektrometrillä ja metaboliitit tunnistettiin MS-DIAL -ohjelmalla. Ruokaryhmien kanssa korreloivat metaboliitit analysoitiin SPSS:llä. Merkitsevästi korreloivia (FDR-korjattu p<0,1) metaboliitteja löytyi yhteensä 99: fosfolipidejä, fosfatidyylikoliineja, aminohappoja sekä asyylikarnitiineja. 42 metaboliittia jäi tuntemattomiksi. Vahvimmin korreloivat punaisen lihan saanti ja PC(O-16:0/20:4) (=0,494, FDR-p<0,001) ja LysoPC(O-16:0) (=0,423, FDR-p<0,001) sekä täysjyvän saanti ja 3,2-dihydroksyfenyylivalerihappo (=0,418, FDR-p<0,001). Metaboliittien korrelointia havainnoitiin myös ryhmien välillä, ja todettiin, että ruokavalion noudattamisen komplianssi vaikutti korrelaatioihin. Tämän työn tulokset ovat samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa, mikä viittaisi siihen, että ruokavaliointerventio onnistui. Lisäksi löytyi uusia korrelaatioita metaboliittien ja ruokaryhmien välillä sekä uutta tietoa aivoystävällisen ruoan vaikutuksista metaboliitteihin, mitä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa.The purpose of this thesis was to find out how a brain-friendly dietary intervention affects plasma metabolites. The data was from the BraVe (Brainfood interVention) study conducted by Fazer, Nokia, Nightingale and Afekta Technologies. 88 working aged men and women underwent an 8-week diet-switch trial: first 4 weeks consisted of a control diet similar to a typical western diet and the following 4 weeks of an intervention diet which emphasized brain-friendly foods. Lunch was controlled and the subjects received nutritional guidance as well as breakfast cereals and healthy snack options to take home. Dietary intake was measured with food diaries and transformed into FFQ-like data and the subjects were divided into four groups based on their diet compliance. Also weight, blood glucose, insulin, CRP, cholesterol and plasma metabolites were measured during the trial. The metabolite samples were analysed with liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS) and identified with MS-DIAL. Correlations between metabolites and food groups were determined with SPSS. There were 99 significantly correlating (FDR p<0.1) metabolites: phospholipids, phosphatidylcholines, amino acids and acylcarnitines. 42 metabolites remained unknown. The strongest correlations were found between the intake of red meat and PC(O-16:0/20:4) (=0,494, FDR-p<0,001) and LysoPC(O-16:0) (=0,423, FDR-p<0,001) and between the intake of full grain products and 3,2-dihydroksyfenyylivalericacid (=0,418, FDR-p<0,001). Compliance to brain-friendly diet affected the strength and significance of the metabolite correlations . The results of this thesis are similar to those previously found in metabolomics which suggests that the results are valid and the trial successful. These results provide also additional information in the field of metabolomics which can be useful in further research.
Subject: aivoystävällinen ruokavalio
metabolomiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record