On the Economics of Carbon Sequestration in Forest Sites of Different Productivity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173082
Title: On the Economics of Carbon Sequestration in Forest Sites of Different Productivity
Author: Laukkanen, Matti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173082
http://hdl.handle.net/10138/316369
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Specialisation: Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Environmental and Natural Resource Economics
Miljö- och naturresursekonomi
Abstract: Pro gradu -työssäni tutkitaan hiilitukien vaikutuksia metsänhoitoon tuottavissa ja heikosti tuottavissa metsissä. Metsikkötason tarkastelu osoittaa hiilitukijärjestelmän aiheuttaman muutoksen optimaalisessa metsänhoidossa. Markkinatason analyysiosiossa arvioidaan yhteisen ja yksipuolisen hiilitukijärjestelmän markkinavaikutuksia tukialueen sisällä ja sen ulkopuolella. Työn ensimmäisessä osassa tarkastellaan hiilitukien vaikutuksia metsikkötasolla. Tulokset osoittavat, että hiilituet pidentävät optimaalista kiertoaikaa, kasvattavat vuotuista hakkuumäärää sekä lisäävät sidotun hiilidioksidin määrää metsikössä. Kun hiiliyksikön hinta on tarpeeksi korkea, on taloudellisesti kannattavinta jättää metsikkö kokonaan kaatamatta. Hiilituet vaikuttavat voimakkaammin optimaaliseen metsänhoitoon heikosti tuottavalla kasvupaikalla verrattuna tuottavaan kasvupaikkaan. Seuraavassa osassa hiilitukien vaikutusten tarkastelua laajennetaan markkinatasolle. Markkinatason malli muodostuu endogeenisesta kantohinnasta, useasta metsämaa-alueesta ja vaihtoehtoisesta maankäyttömuodosta. Tulokset osoittavat, että metsikkötasolla osoitettujen vaikutusten lisäksi hiilituet kannustavat metsittämiseen ja voivat laskea kantohintaa, koska puun tarjonta lisääntyy. Yksipuolisissa tukijärjestelmissä laskenut kantohinta voi aiheuttaa metsäkatoa tukijärjestelmän ulkopuolella. Korkea hiiliyksikön hinta johtaa metsänsuojeluun ja vähentynyt tarjonta kannustaa metsittämiseen myös tukijärjestelmän ulkopuolella. Tulokset ovat ristiriidassa yleisen oletuksen kanssa, jonka mukaan hiilensidontaohjelmat johtavat väistämättä hiilipäästöjen kasvuun ohjelman ulkopuolella.This study analyses the effects of carbon subsidy schemes on the optimal forest management in forest sites of different productivity. Forest stand level analysis shows the changes in the optimal stand management due to carbon subsidies. Market level analysis evaluates the market level implications of mutual and unilateral carbon subsidy policies and their effects outside the policy area. In the first chapter, we study the effects of carbon subsidies on a forest stand level. The results show that carbon subsidies lengthen the optimal rotation period, increase the annual timber output and increase the amount of CO2 sequestered in the forest stand. A sufficiently high carbon price leads to forest conservation. All the effects are stronger in the forest of poor productivity. The market level analysis presents an age-class structured model with an endogenous timber price and alternative land use. The numerical examples show that, in addition to the effects shown in the stand-level analysis, carbon subsidies encourage afforestation. An increase in the annual timber output may lead to a lower stumpage price. Unilateral policies may lead to an increase in timber output inside the policy, which decreases the timber price and result in deforestation outside the policy. As a sufficiently high carbon price leads to forest conservation, timber price increases and results in afforestation and decrease carbon emissions outside the policy. The results are in contradiction with the common hypothesis that increasing carbon sequestration in forests by unilateral policy would inevitably lead to an increase in carbon emissions outside the policy area.
Subject: Carbon sequestration
Carbon leakage
Faustmann model
Age class structured model
Forest markets
Forest economics


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laukkanen_Matti_Progradu_2020.pdf 1.099Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record