Suomi-impron maailma : empiirinen tutkimus suomalaisesta improvisaatioteatterin taidemaailmasta ja sen ydintoimijoista 2020-luvun taitteessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Vogt, Sara
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006173135
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316425
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee suomalaista improvisaatioteatterin taidemaailmaa 2010–2020-lukujen taitteessa. Se on kaksiosainen ja vahvasti empiirinen. Ensimmäinen osa selvittää, millainen improvisaatioteatterin taidemaailma Suomessa tällä hetkellä on, minkälaisia toimijoita siinä toimii ja mitä erityispiirteitä siinä on nähtävissä. Toinen osa selvittää kyselytutkimuksella, minkälaisia improvisaatioryhmiä tällä hetkellä Suomessa on, miten ne toimivat ja minkälaista toimintaa järjestävät. Tutkimusmetodeina on käytetty havainnoivaa osallistuvaa tutkimusta sekä survey-tyyppistä kyselytutkimusta. Tutkimuksen teoreettinen tausta nojaa Howard S. Beckerin käsitykseen taidemaailmasta sekä Hans van Maanenin jäsennykseen taiteen tutkimuksesta. Tutkimuksen tuloksena improvisaatioteatterin toiminnasta on nostettu esiin kolme keskeistä osa-aluetta: esitystoiminta, koulutustoiminta sekä verkostoitumistoiminta. Näitä toiminteita ylläpitävät Suomessa ryhmämuotoiset improvisaatioteatterit sekä improvisaatioteatterikoulut. Tutkimuksessa tehdyn selvityksen mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä yli sata aktiivista improvisaatioteatteria ja ryhmää. Osa ryhmistä on ammattimaisia, osa puoliammattimaisia ja osa harrastusryhmiä. Tarkastelu osoittaa, että ryhmät järjestävät toimintansa eri tavoilla ja toimintamuodoilla sekä tekevät runsaasti eri improvisaatioteatterin tyylilajeja. Tutkimuksessa esiin nousseiden teemojen nojalla voidaan sanoa, että suomalainen improvisaatioteatteri ei vielä ole laajasti tunnettua. Sillä on kuitenkin oma vankka ja aktiivinen kannattajakuntansa, joka löytää omia tapojaan lajin kehittämiseksi. On todennäköistä, että improvisaatioteatterin vakiintuminen osaksi suomalaista teatterikenttää jatkuu. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject improvisaatioteatteri
dc.subject improvisaatio
dc.subject taidemaailma
dc.subject teatteritiede
dc.subject taiteiden tutkimus
dc.title Suomi-impron maailma : empiirinen tutkimus suomalaisesta improvisaatioteatterin taidemaailmasta ja sen ydintoimijoista 2020-luvun taitteessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso improvisaatioteatteri und
dc.subject.yso teatteritiede und
dc.subject.yso taidemaailma und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173135
dc.subject.specialization Teatteritiede fi
dc.subject.specialization Theatre Research en
dc.subject.specialization Teatervetenskap sv
dc.subject.degreeprogram Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Art Studies en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i konstforskning sv

Files in this item

Files Size Format View
Vogt_Sara_tutkielma_2020.pdf 3.618Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record