Päiväkodin johtajien kokemuksia perehdytyksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162830
Title: Päiväkodin johtajien kokemuksia perehdytyksestä
Author: Siponen, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162830
http://hdl.handle.net/10138/316439
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin uusien päiväkodin johtajien kokemuksia työsuhteen alussa saadusta perehdytyksestä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle kaksi vuotta päiväkodin johtajan tehtävissä työskennelleet päiväkodin johtajat, joilla on lyhyt aika työssä aloittamisesta. Päiväkodin johtajien saamaa perehdytystä ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimukseni avaa päiväkodin johtajien tämänhetkistä perehdyttämistapaa sekä tuo esille toiveita siitä, mitä perehdytyksen tulisi pitää sisällään. Tutkimus tuo esille asioita, joihin uusien päiväkodin johtajien perehdyttämisestä vastaavien kannattaisi kiinnittää huomiota. Tutkimukseen osallistui kahdeksan uutta päiväkodin johtajaa. Tutkimusaineisto kerättiin heiltä kyselyn avulla, joka toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Aineisto analysoitiin vastauksista nousseiden keskeisten teemojen avulla. Aineistosta selvisi, että uusien päiväkodin johtajien kokemukset saadusta perehdytyksestä poikkeavat toisistaan suuresti. Useat johtajat joutuvat ottamaan uuden työnkuvan haltuun ilman minkäänlaista perehdyttämistä ja vain muutaman perehdyttämistä oli suunniteltu enemmän. Johtajien kokemuksen mukaan perehdytyksen tueksi tulisi aina tehdä kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, johon on kirjattu mahdollisimman paljon johtajan työnkuvaan vaikuttavia tekijöitä ja jota noudatettaisiin perehdytyksen aikana. Tutkimuksesta hyötyvät uudet päiväkodin johtajat sekä heidän perehdyttämisestänsä vastaavat henkilöt.The aim of this master’s thesis was to survey experiences from work orientation of a new Early childhood education centre directors. The focus group was new early childhood education centre directors, who had been working less than two years in their current positions. This topic hasn’t been studied earlier. This study illustrates current experiences of early childhood education centre directors from work orientation. It also illuminates those ideas that work orientation should conclude in the future. The study brings up things which those who are responsible of planning the work orientation of early childhood education centre directors, should pay more attention. This survey was conducted with electrical survey. Participants of this survey, where eight respondents, who were all new early childhood education directors. Research data was examined with thematic analysis. The data from the directors revealed that experiences of work orientation varied greatly from each other. Most of the directors had been forced to start their career without any orientation. Only couple of responding directors had got work orientation that had been planned little bit more. All the respondents brought up the need for more sufficient work orientation in the future. They hoped that it would include well planned and written strategy, which should include all the things that are influencing directors daily work tasks. They were also suggesting that this strategy should be mandatory to every new director at the start of their career. This study will be beneficial to new early childhood education centre directors as well as to those who are responsible of planning the work orientation.
Subject: Päiväkodin johtaja
perehdytys
ammatillinen osaaminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record