Kaavasta vaatteeksi : tasapainottelua ompeluohjeen, luovuuden ja haasteiden välillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162896
Title: Kaavasta vaatteeksi : tasapainottelua ompeluohjeen, luovuuden ja haasteiden välillä
Author: Halonen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162896
http://hdl.handle.net/10138/316446
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen vaatteen ompeluprosessi on ja mitkä ovat sen haasteet. Ompelua on tutkittu melko vähän ja ompeluprosessin aikana esiintyvistä kognitiivisista prosesseista on hankalaa saada tietoa. Ompelun kuvataan olevan harrastus, jolla on useita eri merkityksiä. Harrastuksen äärelle tullaan viihtymään sekä rentoutumaan. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ompelijoiden työskentelytavoista, aiemman kokemuksen vaikutuksesta työskentelyyn, työskentelyn kriittisistä kohdista ja ongelmanratkaisuprosesseista sekä prosessin tukena olevan ompeluohjeen käytettävyydestä. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin ääneenajattelumenetelmää, jossa koehenkilöitä pyydetään puhumaan kaikki ajatuksensa ääneen koko tutkimuksen ajan. Ajatusten verbalisoinnin kautta saadaan tietoa koehenkilöiden kognitiivisista prosesseista ja työmuistin sisällöstä. Tutkimukseen osallistui kolme koehenkilöä, jotka valittiin taustatietolomakkeen perusteella. Koehenkilöiden tuli tehdä itselleen sopiva mekko Suuri Käsityö -lehden 8/2019 ohjeen mukaan. Aineistoksi saatiin ääneenajatteluprotokollien lisäksi videoaineisto, josta voitiin tarkkailla koehenkilöiden toimintaa yhdessä äänen kanssa. Aineistoksi kerättiin myös koehenkilöiden valmistamat mekot, jotka kuvattiin sekä koehenkilöiden päällä, että tasossa. Niistä analysoitiin niin koehenkilöiden tekemiä ompeluratkaisuja kuin kokonaisuuttakin. Yleisimmät ompeluprosessin haasteet liittyivät saumurin käytön hallintaan ja käsitteiden tuntemiseen. Kaikki koehenkilöt käyttivät työssään erilaisia saumaratkaisuja, vaikka heillä oli sama ohje käytössään. Perusperiaatteena työskentelyssä oli, että mitä tutumpi työskentelyvaihe oli, sitä vähemmän ohjetta käytettiin työskentelyn tukena ja sitä enemmän sovellettiin omaa osaamista työskentelyssä. Lehdestä ei käytetty työskentelyn tukena ainoastaan ompeluohjetta, vaan tarkkailun kohteena olivat myös ohjeeseen liitetty kuva sekä lehden yleinen ohjesivu. Voidaan todeta, että ohje oli riittävä ja kattaa tarpeenmukaisella laajuudella kaikki työvaiheet.The main goal of this study was to find out what the sewing process of a garment is like and what the challenges of such a process are. Not much research has been done on sewing and it’s difficult to find out information about cognitive processes of the sewing process. Sewing is described as a hobby with several different meanings. It can be a way to relax or to enjoy life. In this study there is an interest in the working methods of the sewers, the impact of previous experience on work, the critical points of work and problem-solving processes, and the usability of the guide. The research method used in the study was the thinking aloud method in which subjects are asked to speak all their thoughts aloud throughout the experiment. Through the verbalization of thoughts, information is obtained about the subjects' cognitive processes and the content of the working memory. Three subjects participated in the study. In the experiment, the subjects had to make a dress that suits them according to Suuri Käsityö -lehti 8/2019. The material of the study was thinking aloud protocols, video material and dresses which subjects were made in the study. The most common challenges in the sewing process were related to controlling the use of the seamstress and knowing the concepts. All subjects used different seam solutions in their work, although they had the same instruction in their use. The basic principle in the work was that the more familiar the work phase was, the less instruction was used to support the work and the more one's own skills were applied in the work. Not only were the sewing instructions used to support the work, but also the picture attached to the instructions and the general instructions page of the magazine. It can be stated that the guide was adequate and covers all work steps to the extent necessary.
Subject: ompelu
kaava
vaate
vaatetusompelu
ompelija
Subject (yso): ompelu
ompelukaavat
vaatteet
vaatetusompelu
ompelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halonen_Johanna_Pro_gradu_2020.pdf 1.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record