Kasvipohjaisten juomien ja muiden maitotuotteiden kaltaisten elintarvikkeiden haltuunotto ja käyttö perinteisten maitotuotteiden rinnalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162906
Title: Kasvipohjaisten juomien ja muiden maitotuotteiden kaltaisten elintarvikkeiden haltuunotto ja käyttö perinteisten maitotuotteiden rinnalla
Author: Jalonen, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162906
http://hdl.handle.net/10138/316470
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomi on yksi maitotuotteiden kulutuksen kärkimaista. Juotavan maidon kulutus on vähentynyt viime vuosina, mutta vastaavasti muiden maitotuotteiden, kuten rahkan ja juuston, kulutus on lisääntynyt. Lisäksi erilaiset kasvipohjaiset juomat ja muut maitotuotteiden kaltaiset elintarvikkeet ovat lisänneet vähitellen suosiotaan. Kasvipohjaisten elintarvikkeiden tarjonta on kasvanut ja kuluttajat ovat hyväksyneet ne vaihtoehtona maitotuotteille. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia maitotuotteita ja maitotuotteiden kaltaisia kasvipohjaisia tuotteita kuluttajat käyttävät ja miten he perustelevat näiden tuotteiden valintaansa. Kasvipohjaisten juomien ja muiden maitotuotteiden kaltaisten elintarvikkeiden käyttöönottoa käsitellään haltuunotto-käsitteen kautta, koska toisin kuin maitotuotteet, kasvipohjaiset tuotteet ovat usein käyttäjilleen melko uusia ja niiden käyttöönotto voi olla osittain vielä kesken. Tutkimus on laadullinen. Aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluina, joissa hyödynnettiin virikehaastattelun menetelmiä. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä täysi-ikäistä henkilöä Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilta. Ennen haastattelua kuluttajat kuvasivat viikon ajan kaikki ostamansa maitotuotteet, kasvipohjaiset juomat sekä muut maitotuotteiden kaltaiset elintarvikkeet. Kuvamateriaalit toimivat keskustelun pohjana. Tutkimuksen mukaan kuluttajat käyttävät sekä maitotuotteita että niiden kaltaisia kasvipohjaisia tuotteita monipuolisesti rinnakkain. Maitotuotteita käytetään niiden hinnan, maun ja tuttuuden takia. Niitä saatetaan hankkia myös muita ihmisiä varten. Kasvipohjaisten juomien ja maitotuotteiden kaltaisten elintarvikkeiden valintaa perustellaan puolestaan maulla, tottumuksella, uutuudella, hyvinvointia edistävillä ominaisuuksilla sekä eettisillä ja ekologisilla perusteilla. Maitotuotteita käytetään hieman monipuolisemmin kuin kasvipohjaisia tuotteita ja kukaan kuluttajista ei ainakaan toistaiseksi korvaa juustoja vastaavilla kasvipohjaisilla tuotteilla. Kuluttajat ovat ottaneet haltuun erityisesti kaurapohjaiset tuotteet, jotka ovat selvästi suosituimpia kasvipohjaisia tuotteita heidän keskuudessaan.Finland is one of the leading countries in consuming dairy products. The consumption of fluid milk has decreased during the recent years, but the consumption of other dairy products, such as quark and cheese, has increased correspondingly. In addition, various plant-based beverages and other dairy-like products have gradually risen in popularity. The supply of plant-based products has grown, and consumers have accepted them as an alternative to dairy products. This study examines what kinds of dairy products and plant-based dairy product alternatives consumers use and how they explain their product choices. Plant-based dairy product alternatives are discussed by addressing the concept of appropriation because, contrary to the case of dairy products, plant-based products are often new to their users who might have found them only over the recent years. The research method is qualitative. The data was collected by means of semi-structured interview, accompanied by stimulus photos. Ten adults from Finland Proper, Uusimaa and Central Ostrobothnia were interviewed for the research. The participants photographed all dairy products and plant-based dairy product alternatives that they bought within a week. The photo footage was then used as the basis for discussion in the interviews. According to the study, the use of dairy products and the use of plant-based dairy product alternatives are concurrent and versatile among consumers. Dairy products are chosen for their price, taste and familiarity, and they might also be bought for other people besides the consumers themselves. Reasons for choosing plant-based beverages and other dairy-like products, in turn, are their taste, health-promoting effects, consumers’ habits, interest in new products, as well as ethical and ecological reasons. Dairy products are consumed somewhat more versatilely than plant-based products, and none of the consumers replaces cheese with plant-based alternatives as of yet. The appropriation of especially oat-based products has been successful, being clearly the most preferred plant-based products among consumers.
Subject: maitotuotteet
kasvipohjaiset juomat
kauratuotteet
kuluttajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jalonen_Julia_progradu_2020.pdf 1.909Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record