Visuaalinen lukutaito lasten puheessa : ”Mä piirsin paljon väriä ja tontun”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162831
Title: Visuaalinen lukutaito lasten puheessa : ”Mä piirsin paljon väriä ja tontun”
Alternative title: Visual literacy in children´s speech : “I drew a lot of colour and an elf”
Author: Lavikainen, Iida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162831
http://hdl.handle.net/10138/316499
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata lasten visuaalisen lukutaidon ilmenemistä lasten puheessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten visuaalisen lukutaidon verbaalisen kerronnan ilmenemistä sekä aikuisen roolin merkitystä kuvien tuottamiseen ja tulkitsemiseen tabletilla. Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkasteli sitä, kuinka lapset ilmaisevat verbaalisesti visuaalista lukutaitoaan tuottaessaan ja tulkitessaan multimodaalista teosta. Toinen tutkimuskysymys selvitti aikuisen roolia lasten visuaalisen lukutaidon verbaalisen kerronnan mahdollistajana. Tutkimus pohjautuu aiempaan tutkimukseen visuaalisesta lukutaidosta. Visuaalisen lukutaidon tutkimusten lisäksi tutkimus pohjautuu kuvien tuottamiseen ja tulkitsemiseen liittyviin aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimukseen osallistui kuusi 4–6 -vuotiasta lasta. Tutkimuksen aineisto koostui lapsista kuvatuista videoista, joissa lapset tuottivat pareittain tabletilla multimodaalisen teoksen. Aineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla, jossa tutkija itse videokuvasi tutkimuksen aineiston. Osallistuvalla havainnoinnilla saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Sekä kuvien tuottaminen että tulkitseminen käsiteltiin jokaisessa analyysin vaiheessa erillisinä osina, jotta voitiin taata tutkimusaineiston kokonaisvaltainen tarkastelu. Tutkimuksen tulokset koostuivat aineistosta nousseiden ilmauksien luokitteluille, jotka kuvaavat lasten visuaalisen lukutaidon verbaalisia ilmauksia. Tutkimuksesta saatiin kaksi päätulosta. Ensimmäisen päätuloksen mukaan lasten visuaalisen lukutaidon verbaalinen kerronta ilmeni oman teoksen tuottamisen verbaalisena sanoittamisena sekä yksinkertaisimpien visuaalisten elementtien käyttämisenä, kuten värien verbaalisena sanoittamisena. Tutkimuksen toisen päätuloksen mukaan lasten visuaalisen lukutaidon verbaalinen kerronta ilmeni sekä kuvien tuottamisen että tulkitsemisen näkökulmassa pohjautuen paljon aikuisen tukemana tapahtuvaan toimintaan. Tutkimuksen johtopäätöksen mukaan aikuisen rooli on mallittaa lapsille verbaalisesti sekä tuottamiseen liittyviä visuaalisia elementtejä että tulkitsemiseen liittyviä elementtejä. Tutkimuksen mukaan havaitaan lasten tarvitsevan paljon aikuisen sanallista johdattelua, jotta he ilmaisevat verbaalisesti omaa visuaalista lukutaitoaan.The paper studies manifestation of children's visual literacy in their speech from exercises of giving interpretation of multimodal motion and static pictures, and that adults play significant supportive roles in developing children's ability of using language to express visual objects. The paper evaluates children's ability in expressing verbally visual literacy via the making of and interpretation of multimodal pictures as well as the significance of adults' role in supporting and empowering children's ability in their acquisition literacy on speech and interpretation of visual objects. The research is based on previous research on visual literacy. In addition to research on visual literacy, research related to the production and interpretation of children’s images is examined. Material supporting the hypothesis included videotaped motion pictures in which a researcher instructed six children (aged 4-6 years) to work in pairs and complete multimodal work on a tablet computer. The video obtained via participatory observation was analysed using a data-driven approach, in which children's effort in making and giving interpretation of the images presented for their exercises are individually analysed to support holistic perspective of the hypothesis. The study concludes that for the accomplishment of creativity exercises, children's ability in expressing verbally visual literacy manifests through verbal communication and abundant use of simple visual features and creative liberty, such as verbalizing different colours. And that adults can support and empower children to express verbally their visual literacy through creativity exercises and through encouraging them to give interpretation of their visual elements of choice. The formation of children's linguistic model is supported by their accompanying adults and is continuously developed while the children carry out creativity exercises and interpret their usage of visual elements. The study eventually concludes that children must find abundant verbal support from their accompanying adults to successfully obtain their verbal visual literacy skills.
Subject: Monilukutaito
Visuaalinen lukutaito
Kuvien tuottaminen
Kuvien tulkitseminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lavikainen_Iida_Pro gradu_2020.pdf 1.190Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record