Reaaliaikaisen roskankeruun tekniikat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173011
Title: Reaaliaikaisen roskankeruun tekniikat
Author: Salonen, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173011
http://hdl.handle.net/10138/316566
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Roskankeruulla tarkoitetaan automaattista muistinhallinnan mekanismia, jossa roskankeräin vapauttaa sovelluksen varaamat muistialueet, joihin sovellus ei enää viittaa. Keskeisiä roskankeruun perustekniikoita ovat muistiviitteiden laskenta ja jäljittävät keruutekniikat, kuten mark-sweep-keruu ja kopioiva keruu. Reaaliaikaisissa ja interaktiivisissa sovelluksissa roskankeruusta koituvat suoritusviiveet eivät saa olla liian pitkiä. Tällaisissa sovelluksissa keruuta ei voida toteuttaa yhtenä atomisena operaationa, jonka ajaksi ohjelman suoritus keskeytyy. Sen sijaan roskankeruu voidaan kohdistaa vain osaan ohjelman muistista, tai roskankeruu toteutetaan etenemään samanaikaisesti ohjelman suorituksen kanssa. Varsinaiset reaaliaikaiset keruutekniikat vuorottavat roskankeräimen suorituksen siten, että keruusta aiheutuvat viiveet ovat tarkkaan ennakoituja. Tutkielmassa vertailtiin Java-kielen roskankeräimiä erilaisilla työkuormilla ja erikokoisilla muistialueilla. Mittauksissa tarkasteltiin mittausajojen kestoa, roskankeruutaukojen kestoa sekä taukojen jakautumista ohjelman suorituksen ajalle. Mittauksissa löydettiin merkittäviä eroja vertailtujen keräimien välillä. Java-kielen uusi G1-keräin suorittaa koko muistiin kohdistuvan merkintävaiheen rinnakkaisena, ja kopiointivaihe kohdistetaan kerrallaan vain pieneen osaan ohjelman muistista. G1-keräin oli suoritetuissa mittauksissa vain hieman hitaampi kuin vanha Parallel-keräin, mutta G1-keräimen keruutauot olivat huomattavasti lyhyempiä. Kun G1-keräimen keruutauoille asetettiin tavoitekesto, viiveet olivat pisimmillään vain muutamia kymmeniä millisekunteja. Vertailussa mukana olleella Shenandoah- keräimellä, joka on suunniteltu takaamaan erityisen lyhyitä suoritusviiveitä, ohjelman suoritukselle aiheutuneet viiveet olivat vain muutamia millisekunteja.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
reaaliaikaisen roskankeruun tekniikat.pdf 7.008Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record