”Tube-pappi! Mahtava hyppy uuteen!” : tutkimus Pastorific YouTube -kanavan kommenttiosioista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173216
Title: ”Tube-pappi! Mahtava hyppy uuteen!” : tutkimus Pastorific YouTube -kanavan kommenttiosioista
Author: Savurinne, Nina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173216
http://hdl.handle.net/10138/316615
Thesis level: master's thesis
Degree program: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Theology and Religious Studies
Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
Specialisation: Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta
Ministry
Inriktningen för teologisk yrkesverksamhet
Abstract: Tutkielmani käsittelee Espoon Olarin seurakunnassa työskentelevän Jussi Kosken Pastorific YouTube -kanavalle 1.4. - 30.9.2019 välisenä aikana ladattujen videoiden kommenttiosioita. Aineisto koostuu 1 707 kommentista. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaista vuorovaikutusta kommenteissa on nähtävillä? Millaista yhteisöllisyyttä kommenteissa on nähtävillä? Millaista palautetta Pastorific -kanava saa YouTube -videoiden kommenttiosioissa? Tutkimuksessani kanavan saaman palautteen osalta löytyy neljä pääluokkaa; kysymykset, aihe-ehdotukset, myönteinen ja kriittinen palaute. Esillä on runsaasti kysymyksiä ja aihe-ehdotuksia, joita seuraajat myös pohtivat itsenäisesti. Erityisesti Raamattuun, Jumalaan ja Kristinuskoon liittyvät aiheet kiinnostavat. Myönteistä palautetta on paljon ja se kohdistuu erityisesti Pastorificiin ja videoihin. Kanava nähdään tärkeänä ja opettavaisena. Kritiikkiä on vähän ja pääosin yksittäisen kommentoijan esittämänä. Tutkimusmetodi on laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi. Lisäksi aineiston käsittelyssä käytän sisällön erittelyä. Teen analyysini teoreettisen viitekehyksen avulla, joka sisältää Erving Goffmanin vuorovaikutusanalyysin samoin kuin yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Vuorovaikutus on pääosin Pastorificin ja yksittäisen henkilön välistä. Jonkin verran on keskusteluketjuja sekä seuraajien välistä keskustelua. Eriävät mielipiteet sallitaan ja huumoria löytyy niin Pastorificin kuin seuraajienkin kommenteista. Vuorovaikutuksessa on Goffmanin kuvaamaa toisen arvostusta ja kunnioitusta, mutta myös väittelyä ja sen välttämistä. Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tutkimista varten aineisto on niukkaa, jolloin paljon jää päättelyn ja tulkinnan varaan. Yhteisöllisyys on löysää ja ilmaisut meistä ja muista jäävät vähäisiksi. Kanavalla on aktiivisia kommentoijia vähän suhteessa tilaajamäärään ja jotkut kommentoivat vain yhden tai muutaman kerran. Kirjoitetuissa kommenteissa on kuitenkin runsaasti omien ajatusten ja kokemusten avaamista, joka luo kuvaa luottamuksellisuudesta. Kommenteissa on myös jonkin verran faniutta kuvaavia lauseita Pastorificia kohtaan. Pastorific on positiivinen ja helposti lähestyttävä ja hänen toiminnassaan on myös sielunhoidollinen aspekti.
Subject: YouTube
vuorovaikutus
yhteisöllisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record