Developing interreligious competence in teacher education

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/316684

Citation

Rissanen , I , Kuusisto , A & Kuusisto , E 2020 , Developing interreligious competence in teacher education . in E Ropo & R Jaatinen (eds) , Subject teacher education in transition : Educating teachers for the future . Tampere University Press , Tampere , pp. 231-258 . < https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120725 >

Titel: Developing interreligious competence in teacher education
Författare: Rissanen, Inkeri; Kuusisto, Arniika; Kuusisto, Elina
Editor: Ropo, Eero; Jaatinen, Riitta
Medarbetare: University of Helsinki, Tampere University
University of Helsinki, Growing up Radical?
University of Helsinki, Faculty of Education Common Matters
Utgivare: Tampere University Press
Datum: 2020
Språk: eng
Sidantal: 28
Tillhör serie: Subject teacher education in transition Educating teachers for the future
ISBN: 978-952-359-017-5
978-952-359-016-8
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/316684
Subject: 516 Educational sciences
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
978_952_359_016_8.pdf 11.76Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post