Managing Hunger and Desire : Self-Restraint and the Body in Stephenie Meyer’s Twilight Series

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223278
Julkaisun nimi: Managing Hunger and Desire : Self-Restraint and the Body in Stephenie Meyer’s Twilight Series
Tekijä: Sumelius, Puck
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223278
http://hdl.handle.net/10138/316768
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Tiivistelmä: Stephenie Meyers fyrdelade bokserie Twilight (2005–2008) om tonårsflickan Bella Swan och hennes kärlek till den evigt unga vampyren Edward Cullen var en kommersiell storsuccé och böckerna gav upphov till såväl filmatiseringar som populärvetenskapliga och akademiska studier. Ett bärande tema i böckerna är självkontroll: Edward och hans vampyrfamilj vägrar dricka människoblod av etiska skäl. I stället livnär de sig på djurblod. Edward älskar Bella men samtidigt törstar han efter hennes blod. Han och Bella är därför tvungna att vara fysiskt avhållsamma trots den stora passion och kärlek de känner för varandra. Edward Cullens vägran att ge efter för sina drifter och dricka människoblod är inte ett nytt fenomen i vampyrlitteraturen. Han ingår i en lång tradition av motvilliga, ”sympatiska” vampyrer, en trend som fick sitt stora genombrott med Anne Rices Interview with the Vampire (1976) och som nu är en etablerad fåra inom genren. Den moderna vampyren är ung, vacker, rik, odödlig och törstande. Den uttrycker i många avseenden konsumtionskulturens ideal och paradoxer men också kampen mellan att styra sina drifter eller styras av dem. Det som gör Twilight till ett säreget fenomen är att Stephenie Meyer är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, dvs. mormon. Böckerna har därför av många analyserats ur det perspektivet, inte minst på grund av deras budskap om sexuell avhållsamhet. I min avhandling undersöker jag temana kropp och självkontroll i böckerna samt vilka berättartekniska och andra strategier Meyer använder för att konstruera sina karaktärer. Som referensramar använder jag såväl mormonismens läror i tillämpliga delar som akademiska texter om konsumtionskulturens relation till kropp och självkontroll. Min tes är att trots att Twilight uttrycker tydliga ideal i Meyers tro så öser hon även ur konsumtionskulturens ideal och navigerar mellan dessa två på ett mångskiftande sätt.
Avainsanat: Meyer
Stephenie
vampire fiction
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
twenty-first-century American fiction


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Sumelius_Puck_Pro_Gradu_2020.pdf 499.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot