Managing Hunger and Desire : Self-Restraint and the Body in Stephenie Meyer’s Twilight Series

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017 fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017 en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017 sv
dc.contributor.author Sumelius, Puck
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006223278
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316768
dc.description.abstract Stephenie Meyers fyrdelade bokserie Twilight (2005–2008) om tonårsflickan Bella Swan och hennes kärlek till den evigt unga vampyren Edward Cullen var en kommersiell storsuccé och böckerna gav upphov till såväl filmatiseringar som populärvetenskapliga och akademiska studier. Ett bärande tema i böckerna är självkontroll: Edward och hans vampyrfamilj vägrar dricka människoblod av etiska skäl. I stället livnär de sig på djurblod. Edward älskar Bella men samtidigt törstar han efter hennes blod. Han och Bella är därför tvungna att vara fysiskt avhållsamma trots den stora passion och kärlek de känner för varandra. Edward Cullens vägran att ge efter för sina drifter och dricka människoblod är inte ett nytt fenomen i vampyrlitteraturen. Han ingår i en lång tradition av motvilliga, ”sympatiska” vampyrer, en trend som fick sitt stora genombrott med Anne Rices Interview with the Vampire (1976) och som nu är en etablerad fåra inom genren. Den moderna vampyren är ung, vacker, rik, odödlig och törstande. Den uttrycker i många avseenden konsumtionskulturens ideal och paradoxer men också kampen mellan att styra sina drifter eller styras av dem. Det som gör Twilight till ett säreget fenomen är att Stephenie Meyer är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, dvs. mormon. Böckerna har därför av många analyserats ur det perspektivet, inte minst på grund av deras budskap om sexuell avhållsamhet. I min avhandling undersöker jag temana kropp och självkontroll i böckerna samt vilka berättartekniska och andra strategier Meyer använder för att konstruera sina karaktärer. Som referensramar använder jag såväl mormonismens läror i tillämpliga delar som akademiska texter om konsumtionskulturens relation till kropp och självkontroll. Min tes är att trots att Twilight uttrycker tydliga ideal i Meyers tro så öser hon även ur konsumtionskulturens ideal och navigerar mellan dessa två på ett mångskiftande sätt. sv
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Meyer
dc.subject Stephenie
dc.subject vampire fiction
dc.subject Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
dc.subject twenty-first-century American fiction
dc.title Managing Hunger and Desire : Self-Restraint and the Body in Stephenie Meyer’s Twilight Series en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline englantilainen filologia fi
dc.subject.discipline English Philology en
dc.subject.discipline Engelsk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006223278

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sumelius_Puck_Pro_Gradu_2020.pdf 499.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record