Security and freedom in counterterrorist legislation : comparative framing analysis of Japanese newspaper discussion

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223257
Title: Security and freedom in counterterrorist legislation : comparative framing analysis of Japanese newspaper discussion
Author: Antola, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223257
http://hdl.handle.net/10138/316857
Thesis level: master's thesis
Discipline: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning
Abstract: Tutkielman aihe on kahden japanilaisen sanomalehden, Asahi Shimbunin ja Yomiuri Shimbunin, uutisointi parlamentissa 22.3.–16.6.2017 käsitellystä lakialoitteesta. Konservatiivinen hallitus esitteli lakialoitteen terrorismin vastaisena, mutta oppositio kritisoi sitä ihmisoikeuksia vaarantavaksi. Työn tarkoitus on tutkia, miten liberaali Asahi ja konservatiivinen Yomiuri välittävät parlamentissa esiin tulleita näkökantoja ja miten ne kommentoivat tai täydentävät niitä. Tavoitteena on selvittää, miten poliittinen linja vaikuttaa sanomalehden uutisointiin ja miten Japanin heikoksi kritisoitu lehdistönvapaus ilmenee polarisoivan poliittisen keskustelun raportoinnissa. Aineisto koostuu 316 lehtiartikkelista, joista 219 on Asahilta ja 97 Yomiurilta. Aineisto kattaa koko parlamenttikäsittelyn ajan ja on kerätty lehtien online-tietokannoista. Tutkimuksen päämetodi on framing-analyysi ja siihen pohjautuva kvantitatiivinen analyysi, sekä lisäksi kriit-tiseen diskurssianalyysiin pohjaava kvalitatiivinen analyysi, joka erittelee framing-analyysissa esiin nousseita keskeisiä eroja ja laadullisia piirteitä. Framing-analyysi mallintaa yksityis-kohtaisesti, mitä tapoja osapuolet käyttivät oman kantansa ajamisessa ja vastapuolen musta-maalaamisessa. Lehtien kannat eroavat toisistaan suuresti. Yomiurin pääasiallinen malli on turvallisuuden korostaminen, johon liittyy terrorismin pelko ja tiukkojen lakien tarve Tokion olympialaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Yomiurin mallin lähteenä oli lähes yksinomaan hallitus. Yomiuri käytti myös huomattavasti tilaa opposition kritisoimiseen sekä omasta että hallituksen aloitteesta. Yomiurin käyttämä uutiskieli oli pääosin virallista ja puolueettoman oloista, mutta aihetta rajaamalla lehti kuitenkin välitti valtaosin hallituksen näkökantoja. Asahin suosima malli painottaa lakialoitteen vaaraa ihmisoikeuksille ja esittää hallituksen itsevaltaisena ja vaarallisena. Asahi toisintaa opposition näkökantoja mutta esittelee myös muita lähteitä. Keskeinen argumentti on, että lain epämääräinen muotoilu mahdollistaa sen käyttämisen tavallisia kansalaisia vastaan ja johtaa valvontayhteiskuntaan. Asahi korostaa huomattavasti kansalaisten vastarintaa ja mielenosoituksia, joita Yomiuri käsitteli hyvin vähän. Asahin käyttämä kieli on Yomiuria värikkäämpää, ja se julkaisee paljon haastatteluja ja mielipidekirjoituksia. Tutkielman johtopäätökset ovat ristiriitaiset. Ero lehtien välillä seurasi poliittista kantaa, ja selvä ero käsittelykulmassa sekä Asahin hallituskriittinen ote osoittavat, että vapaus valita aiheen käsittely on pääosin lehtien käsissä. Kuitenkin Yomiuri toistaa lähes yksinomaan hallituksen kantaa, ja Asahin uutisoinnissa toistuu huoli kansalaisvapauksien tilasta ja painostavasta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.
Subject: media-analyysi
framing-analyysi
politiikka
Japani


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Antola_Tuuli_pro_gradu_2020.pdf 1.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record