«Пятая колонна» : Развитие понятия «пятая колонна» в русскоязычной литературе и русскоязычных СМИ

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017 fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017 en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017 sv
dc.contributor.author Buure, Ida
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006223334
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316894
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan viides kolonna -käsitteen syntyä, sen merkityssisällöllistä kehitystä ja sen käyttöä venäjänkielisessä kirjallisuudessa sekä myöhemmin venäjänkielisessä mediassa. Tutkielman oletuksena on, että käsite on syntynyt Espanjan sisällissodan yhteydessä vuonna 1936, kun kenraali Emilio Mola lähestyi Madridia neljän kolonnansa kanssa ja kertoi häntä haastatelleelle toimittajalle, että häntä tukeva ”viides kolonna” sijaitsee jo Madridin kaupungissa. Tutkielma tarkastelee aluksi viides kolonna -käsitteen matkaa neuvostoliittolaisessa- ja sen jälkeen venäläisessä kirjallisuudessa käsitehistoriallisen teorian avulla. Tutkielman aineisto käsitehistorialliseen analyysiin koostuu Venäjän kielen kansallisesta korpuksesta (Национальный корпус русского языка) löydetyistä lähteistä, joissa käsitettä on käytetty vuosien 1943-2012 aikana. Integrum -tietokantaan perustuva analyysi osoittaa, että käsitteen käyttö lisääntyi huomattavasti venäjänkielisessä mediassa vuonna 2014 ja lisääntynyt käyttö liittyi pääasiassa Ukrainan tapahtumiin. Tämän vuoksi tutkielma tarkastelee käsitteen käyttöä Ukrainan tapahtumien yhteydessä vuoden 2014 tammi-, helmi-, sekä maaliskuussa. Tutkielmassa vertaillaan diskurssianalyysin avulla kahden venäjänkielisen lehden, Nezavisimaja Gazeta:n sekä Rossijskaja Gazeta:n artikkeleita, joissa on käytetty viides kolonna -käsitettä. Tutkielmassa todetaan, että käsitteen käytöstä ja sen merkityssisällöistä on käyty ja käydään edelleen kamppailua eri tahojen kesken, mikä viestii käsitteen merkityksestä ajan poliittisessa diskurssissa. fi
dc.language.iso rus
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject viides kolonna
dc.subject venäjänkielinen media
dc.subject Nezavisimaja Gazeta
dc.subject Rossijskaja Gazeta
dc.subject Venäjä
dc.subject Ukraina
dc.subject Maidan
dc.title «Пятая колонна» : Развитие понятия «пятая колонна» в русскоязычной литературе и русскоязычных СМИ ru
dc.title.alternative Viides kolonna : Viides kolonna -käsitteen kehitys venäjänkielisessä kirjallisuudessa ja venäjänkielisessä mediassa fi
dc.title.alternative "Pjataja kolonna" : Razvitie ponjatija "pjataja kolonna" v russkojazyčnoj literature i russkojazyčnyh SMI ru
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä vieraana kielenä fi
dc.subject.discipline Russian Language and Literature, Russian as a Foreign Language en
dc.subject.discipline Ryska språket och litteraturen, ryska som främmande språk sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006223334

Files in this item

Files Size Format View
Buure_Ida_tutkielma_2020.pdf 670.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record