Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2020

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/316925

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_23_2020.pdf 2.083Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2020
Author: Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sara-Aho, Timo; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku; Koivikko, Riitta
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2020
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2020
ISBN: 978-952-11-5176-7
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5176-7
http://hdl.handle.net/10138/316925
Abstract: Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2020 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. BOD7 ja CODMn määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 58 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin 10–30 %:n poikkeama.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record