Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019

Show simple item record

dc.contributor.author Perhoniemi, Riku
dc.contributor.author Blomgren, Jenni
dc.contributor.author Jäppinen, Sauli
dc.contributor.author Virta, Lauri
dc.date.accessioned 2020-06-29T04:46:28Z
dc.date.available 2020-06-29T04:46:28Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier.isbn 978-952-284-088-2 (pdf)
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020062645813 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/317019
dc.description.abstract Sairauspoissaoloista koituu vuosittain suuria kustannuksia työnantajille, työntekijöille ja valtiolle. Kela maksoi vuonna 2019 sairauspäiväraha- ja osasairauspäivärahaetuuksia yhteensä 866 miljoonaa euroa. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme vuonna 2019 maksettujen sairauspäivärahaetuuksien kustannuksia Manner-Suomen maakunnissa. Tarkastelemme myös etuuspäivien määriä ja keskimääräisiä päiväkustannuksia, jotka vaikuttavat vuosikustannuksiin. Kiinnostuksemme kohdistui erityisesti sairauspäivärahaetuuksien maakunnittaisiin vuosikustannuksiin henkeä kohti, huomioiden maakuntien välisiä väestörakenteen eroja. Maakuntakohtaista väestörakennetta kuvasivat tutkimuksessa demografiset, sosioekonomiset ja sairastavuuteen liittyvät tekijät. Näin tarkastellen Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa oli muita maakuntia korkeammat, yli 320 euron vuosikustannukset henkeä kohti. Uusimaa erottui muihin verrattuna matalien kustannusten maakuntana (207 euroa henkeä kohden). Väestörakenteen maakuntaerojen huomioimisella oli melko vähäinen merkitys sairauspäivärahaetuuksien kustannusten maakunnittaisille eroille. Väestörakenteella vakioiduissa, henkeä kohden lasketuissa vuosikustannuksissa maakuntaerot pysyivät melkein yhtä suurina kuin vakioimattomissa vuosikustannuksissa. Tämä johtui suurelta osin siitä, että maakuntaerot sairauspäivärahapäivien määrissä pysyivät väestörakenteen vakioinnista huolimatta suurina. Suuret maakuntaerot sairauspäivärahapäivien määrässä voivat johtua vakioimiemme tekijöiden ohella muun muassa fyysisiä ammatteja sisältävien toimialojen yleisyydestä korkeimpien kustannusten maakunnissa. Samoin erot voivat johtua muun muassa sairauksien erilaisesta alueellisesta painottumisesta ja elintavoista. Tuore maakunnittainen tieto pitkien sairauspoissaolojen aiheuttamista kustannuksista luo valmiuden seurata viime vuosina kasvaneiden sairauspäivärahakustannusten pidemmän ajan alueellista kehitystä. Tieto maakuntaeroista auttaa myös arvioimaan tulevien sote-palveluissa tehtävien rakenteellisten muutosten alueellista vaikutusta suomalaisten työkyvyttömyyteen. fi
dc.format.extent 33 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita fi
dc.subject sosiaaliturva fi
dc.subject etuudet fi
dc.subject sosiaalietuudet fi
dc.subject sairauspäivärahat fi
dc.subject osasairauspäivärahat fi
dc.subject korvaukset fi
dc.subject kustannukset fi
dc.subject maakunnat fi
dc.subject alueelliset erot fi
dc.title Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019 fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 155 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita155_saavutettava.pdf 410.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record