Sitoutuneet, epävarmat ja poistujat – varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus työelämään opintojen loppuvaiheessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/317144

Citation

Kantonen , E , Onnismaa , E-L , Reunamo , J & Tahkokallio , L 2020 , ' Sitoutuneet, epävarmat ja poistujat – varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus työelämään opintojen loppuvaiheessa ' , Journal of Early Childhood Education Research , Vuosikerta. 9 , Nro 2 , Sivut 264-289 . < https://jecer.org/fi/sitoutuneet-epavarmat-ja-poistujat-varhaiskasvatuksen-opettajaksi-opiskelevien-sitoutuneisuus-tyoelamaan-opintojen-loppuvaiheessa/ >

Title: Sitoutuneet, epävarmat ja poistujat – varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus työelämään opintojen loppuvaiheessa
Author: Kantonen, Essi; Onnismaa, Eeva-Leena; Reunamo, Jyrki; Tahkokallio, Leena
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2020-05-18
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Journal of Early Childhood Education Research
ISSN: 2323-7414
URI: http://hdl.handle.net/10138/317144
Abstract: Tiivistelmä: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen suorittaneista on pulaa ja on esitetty oletuksia, että ammatista poistumista tapahtuisi erityisesti työuran alkuvaiheessa. Asiaa ei juurikaan ole tutkittu ja artikkelissa pyritään selvittämään opintojensa loppuvaiheessa olevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden sitoutumista tulevaan ammattiinsa. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1. Millaiset tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden sitoutumiseen varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin opiskelun loppuvaiheessa? 2. Millaiset tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden halukkuuteen siirtyä muualle kuin varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin? Opiskelijoiden halua siirtyä työelämään tarkastellaan suhteessa induktiovaiheen, työhön sitoutumisen ja alalta poistumisen tutkimukseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille tehdyillä kyselyillä vuosina 2013–2017. Aineistosta on eroteltu kolme eri vastaajaryhmää; ammattiin jäävät, ammatinvalinnastaan epävarmat ja heti ammatista pois haluavat opiskelijat. Tuloksia on tarkasteltu tilastollisen analyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammattiin sitoutuminen oli yhteydessä opintoja edeltävään työkokemukseen, sekä uskoon omasta osaamisesta ja alan yhteiskunnallisen arvostuksen noususta.
Subject: 516 Kasvatustieteet
varhaiskasvatuksen opettaja
induktiovaihe
alan vaihto
ammattiin sitoutuminen
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kantonen_Onnismaa_Reunamo_Tahkokallio_issue9_2.pdf 830.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record