Molecular and mechanical control of plant secondary development

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6280-9
Title: Molecular and mechanical control of plant secondary development
Author: Alonso-Serra, Juan
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, OEB Research Program
Kasvitieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i botanik
Doctoral Program in Plant Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-27
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6280-9
http://hdl.handle.net/10138/317325
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Plant development takes place through continuous changes in the size and shape of organs. Along the organs’ morphogenic gradients, cells derived from the undifferentiated meristematic stem cells follow different regulatory pathways leading to a variety of developmental trajectories and cellular functions. In the developmental process called secondary growth, molecular factors and physical forces interact in the radial growth of stems and roots to produce their cylindrical shape. Cambium, the largest connected meristem in plants, is responsible for secondary growth. It produces vascular tissues with two essential functions: the transport of water, nutrients and photoassimilates, and the physical support of the plant. Recent years have seen an increasing number of studies focused on the regulation of cambial activity, primarily because this meristem produces a great part of the Earth’s woody biomass, thereby fixing a large quantity of carbon. The aim of this thesis is to explore aspects of radial growth which have thus far remained largely uncharacterized: the contribution of bark tissues, the role of mechanical forces, and the genetic robustness of cambial development.Kasvin kehitys tapahtuu sen eri osien koon ja muodon jatkuvien muutosten kautta. Nämä jatkuvat muutokset näkyvät osien rakenteellisissa vyöhykkeissä. Kasvi kasvaa sen kasvusolukkojen erilaistumattomien kantasolujen tuottamien uusien solujen avulla. Nämä solut altistuvat erilaisille säätelyreiteille, jotka johtavat niiden erilaistumiseen omille kehityskuluilleen ja toiminnoilleen. Paksuuskasvussa molekulaariset tekijät ja fysikaaliset voimat toimivat yhdessä ja tuottavat varren ja juurien lieriömäisen muodon. Jälsi, joka on kasvin suurin yhtenäinen kasvusolukko, vastaa sen eri osien paksuuskasvusta. Tämä kasvusolukko tuottaa johtosolukoita, joilla on kaksi tärkeää tehtävää: veden, ravinteiden ja yhteytystuotteiden kuljetus sekä kasvin rakenteellinen tuki. Viime vuosina jällen toiminnan säätelyä selvittävien tutkimusten määrä on kasvanut: lisääntynyt kiinnostus heijastaa tämän kasvusolukon suurta merkitystä maapallon puubiomassan tuottamiselle ja sitä myötä hiilen sidonnalle. Väitöskirjani tavoitteena on ollut tutkia kasvien paksuuskasvun nykyisellään vähän tunnettuja puolia: kuorisolukoiden, mekaanisten voimien ja geneettisen säätelyverkoston osuutta jällen toiminnassa.
Subject: plant Biology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
molecula.pdf 20.86Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record