Pohjois-Jaalan kulttuurilinnustosta

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31739
Titel: Pohjois-Jaalan kulttuurilinnustosta
Författare: Tulkki, Eila
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1953
Språk: fi
Sidantal: 38 s. + liit. *
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31739
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Subject (ysa): linnut
linnusto
kaupungistuminen
eläinmaantiede
Jaala


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post