The Function of VEGFR3 Signaling Pathway and Meningeal Lymphatic Vessels in Alzheimer’s disease Mouse Model

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007033584
Title: The Function of VEGFR3 Signaling Pathway and Meningeal Lymphatic Vessels in Alzheimer’s disease Mouse Model
Author: Näsi, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007033584
http://hdl.handle.net/10138/317431
Thesis level: master's thesis
Degree program: Neurotieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Neuroscience
Magisterprogrammet i neurovetenskap
Specialisation: Neurotiede
Neuroscience
Neurovetenskap
Abstract: Alzheimerin tauti on yleisin dementian muoto ja maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä kuolemansyistä. Imusuonien löytyminen keskushermostoa ympäröivältä uloimmalta aivokalvolta, kovakalvolta, on tuonut uuden näkökulman neurologisten tautien tutkimukseen. Aivokalvon imusuonet kuljettavat makromolekyyleja ja aivo-selkäydinnestettä kaulan syviin imusolmukkeisiin ja niiden kunnollinen toiminta voi olla tärkeässä asemassa estämässä beeta-amyloidin kerääntymistä aivoihin. Aivokalvon imusuonien toiminta on osittain vielä tuntematon. Niiden on ajateltu toimivan eräänlaisena immuunisolujen keskittymänä aivoille ja näin ollen imusuonien vajaatoiminta voisi aiheuttaa immuunisolujen muutoksia aivokudoksessa. Tutkielmassani aivokalvojen imusuonien vaikutusta Alzheimerin tautiin tutkittiin Alzheimerin taudin APdE9-hiirimallilla, jossa osalle tutkittavista hiiristä aiheutettiin aivokalvon imusuoniston vajaatoiminta heikentämällä VEGF-C:n toiminta. Yksisolusekvensoinnilla tutkittiin, mitä solutyyppejä esiintyi kovakalvossa ja kaulan syvissä imusolmukkeissa Alzheimerin hiiritautimallissa normaalitilassa ja aivokalvon imusuonien vajaatoiminnassa. Aivojen beeta-amyloidin määrä tutkittiin immunohistokemiallisesti värjäämällä aivoleikkeitä ja hiirten kognitiota tutkittiin käyttäytymiskokeilla. Aivokalvon imusuonien vajaatoiminta ei lisännyt beeta-amyloidin määrää aivoissa, eikä vaikuttanut hiirten käyttäytymiseen. Yksisolusekvensointi tuotti laajemman solukuvan aivokalvoista, mitä aikaisemmin on julkaistu. Hiirillä, joilla oli aivokalvon imusuonien vajaatoiminta, oli muutoksia monissa immuunisolupopulaatiossa kovakalvossa. Suurimmat muutokset näkyivät B-soluissa ja neutrofiileissa. Tulevaisuudessa tulisi tutkia vielä tarkemmin, miten aivokalvon imusuonten toiminta on yhteydessä Alzheimerin tautiin, koska tutkielmani tulokset olivat ristiriidassa aikaisemmin julkaistujen löydösten kanssa.Alzheimer’s disease is the most common form of dementia and one of the highest causes of death worldwide. Recent discovery of lymphatic vessels from the dura mater, the outermost meningeal layer covering the central nervous system, has led to reassessment of the role of lymphatic vessels in neuropathological diseases. The meningeal lymphatic vessels drain macromolecules from the cerebrospinal fluid into the deep cervical lymph nodes and their proper function could be crucial for preventing amyloid-beta aggregation into the brain parenchyma. The function of the meningeal lymphatic vessels is still partly unknown. They have been hypothesized to function as an immune cell hub for the brain and dysfunction of the meningeal lymphatic vessels could lead to immune cell changes in the brain parenchyma. In my thesis, the role of the lymphatic vessels in Alzheimer’s disease was investigated by inducing atrophy of the meningeal lymphatic vessels with VEGF-C depletion in an APdE9 mouse model of Alzheimer’s disease. Single cell sequencing was used to identify the cell types present in the dura mater and in the deep cervical lymph nodes of an Alzheimer’s disease mouse model with and without atrophy of the meningeal lymphatic vessels. The amyloid-beta accumulation was immunohistochemically assessed from the brain and the cognitive decline was studied with behavioral tests. The results showed that atrophy of the meningeal lymphatic vessels did not increase the amount of amyloid-beta in the brain or affect the cognitive decline. The single cell sequencing from the meninges provided a more comprehensive cell atlas than has been published before. It was also found that the atrophy of the meningeal lymphatic vessels was associated with changes in the number of immune cells in the dura mater. The biggest changes were in the number of neutrophils and B-cells, which increased. Further studies are needed to evaluate the role of the meningeal lymphatic vessels in Alzheimer’s disease progression, as the results in this thesis were opposite to the results published before.
Subject: kovakalvo
aivokalvot
imusuonet
Alzheimerin tauti
yksisolusekvensointi
Dura mater
Meninges
Lymphatic vessels
Alzheimer’s disease
VEGFC
VEGFR3
Single cell sequencing
scRNAseq


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record