PAH-YHDISTEIDEN PITOISUUDET LAHDEN JA ESPOON PÄIVÄKOTIEN PIHOJEN ILMASSA JA PINTAMAASSA SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET IHON JA MAAPERÄN BAKTEERISTOIHIN

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007033611
Title: PAH-YHDISTEIDEN PITOISUUDET LAHDEN JA ESPOON PÄIVÄKOTIEN PIHOJEN ILMASSA JA PINTAMAASSA SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET IHON JA MAAPERÄN BAKTEERISTOIHIN
Author: Rantala, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007033611
http://hdl.handle.net/10138/317440
Thesis level: master's thesis
Abstract: PAH-yhdisteet ovat aromaattisia renkaita sisältäviä haitallisia hiilivetyjä, joita vapautuu ympäristöön enemmän antropogeenisistä kuin luonnollisista lähteistä. Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tutkittiin Lahdessa ja Espoossa sijaitsevien päiväkotien pihamaiden ilman ja pintamaan PAH-pitoisuuksia ja niiden vaikutuksia lasten ihon ja maaperän bakteeristoon. PAH-yhdisteitä kerättiin ilmasta passiivikeräimillä sekä pihojen eri puolilta otetuista maaperänäytteistä. Näytteet käsiteltiin laboratoriomenetelmin ja analysoitiin GC-MS-laitteistolla, ja tulokset suhteutettiin ennalta kerättyyn bakteeritietoon. Ilman PAH-pitoisuudet osoittautuivat niukoiksi, eivätkä maaperänkään PAH-pitoisuudet yleensä ylittäneet kynnysarvoja. Korrelaatioita ilman PAH-yhdisteiden ja ihon bakteeriston väliltä löydettiin runsaasti, mutta selitysasteet jäivät mataliksi. Löydetyt korrelaatiot maaperän PAH-yhdisteiden ja maaperän bakteeriston välillä olivat määrältään niukemmat mutta selitysasteiltaan suuremmat. PAH-pitoisuuksien ei todettu olevan riski ympäristölle tai terveydelle tutkimuskohteissa, mutta PAH-yhdisteet muuttivat bakteeristoja sekä iholla että maaperässä, mikä voi vaikuttaa ihmisen immuunipuolustukseen. Jatkotutkimustarpeiksi tunnistettiin mm. vuodenaikojen, maaperän ominaisuuksien sekä ympäröivän maankäytön vaikutukset PAH-pitoisuuksiin.
Subject: PAH-yhdisteet
maaperä
bakteeristo
passiivikeräin
immuunipuolustus
Discipline: ympäristöekologia
Environmental Ecology
miljöekologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record