The role of livestock in food security, poverty reduction and wealth creation in West Africa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/317526

Citation

Molina-Flores , B , Manzano-Baena , P & Coulibaly , M D 2020 , The role of livestock in food security, poverty reduction and wealth creation in West Africa . FAO . https://doi.org/10.4060/ca8385en

Titel: The role of livestock in food security, poverty reduction and wealth creation in West Africa
Författare: Molina-Flores, Baldomero; Manzano-Baena, Pablo; Coulibaly, Mamadou D.
Upphovmannens organisation: Organismal and Evolutionary Biology Research Programme
Global Change and Conservation Lab
Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)
Utgivare: FAO
Datum: 2020-07-07
Språk: eng
Sidantal: 256
ISBN: 978-92-5-132339-7
DOI: https://doi.org/10.4060/ca8385en
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/317526
Subject: 412 Animal science, dairy science
413 Veterinary science
5203 Global Development Studies
Referentgranskad: Ja
Licens: cc_by_nc_sa
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
CA8385EN.pdf 15.75Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post