Multidimensional Analysis of Energy Poverty in Finland : Under the surface of a country with low energy poverty levels

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007093745
Title: Multidimensional Analysis of Energy Poverty in Finland : Under the surface of a country with low energy poverty levels
Author: Leirimaa, Jani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007093745
http://hdl.handle.net/10138/317564
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Forskningens syfte är att förstå och kvantifiera energifattigdom I Finland inom ramen för statsvetenskap och välfärdspolitik. Energifattigdom är ett fenomen med flera potentiella faktorer som orsakar det. På grund av detta behövs ett brett spektrum av policy och politik för att lindra det. Energifattigdom är ett fenomen som nyligen fått mera fokus inom akademisk forskning i europeisk aspekt. Två metoder användes för att undersöka energifattigdom i Finland. Först genomfördes en kvalitativ sekundär analys for att känna igen och kategorisera resultat för orsaker och korrelationer för energifattigdom inom tidigare forskning. Baserat på tidigare hittade korrelationer gjordes antaganden om vad som orsakar eller riskerar att orsaka energifattigdom. Detta behövdes på grund av att energifattigdom inte mäts i Finland. Efter kvalitativa sekundär analysen gjordes en kvantitativ analys för att undersöka den regionala signifikansen av varje faktor för energifattigdom. Den kvalitativa sekundär analysen av tidigare forskning lyckades och gav korrelationer och orsak till energifattigdom. Den regionala betydelsen av varje faktor kvantifierades framgångsrikt och antaganden kunde göras för fenomenet i Finland. Till slut diskuteras de politiska- och policyansträngningar som direkt eller indirekt redan tagits i Finland för att lindra energifattigdom.
Subject: Energifattigdom
fattigdom
Socialpolitik
Energipolitik
EU-politik
Subject (yso): Energiaköyhyys
köyhyys
yhteiskuntapolitiikka
EU-politiikka
energiapolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leirimaa_Jani_Avhandling_2020.pdf 1.533Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record