Geenitestaus ja lakien henki : tutkimus geenitestien sääntelystä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6292-2
Title: Geenitestaus ja lakien henki : tutkimus geenitestien sääntelystä
Author: Soini, Sirpa T
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-14
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6292-2
http://hdl.handle.net/10138/317694
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study examines legal regulation on genetic testing in the health care setting and on the consumer markets, and the various factors behind. Genetic applications for human health hold great promises for precision medicine, but raise also morally sensitive and controversial issues. Values and moral need to be integrated when addressing law in this field, thus the relationship of law, moral, and bioethics is analyzed. The regulatory scene in the biomedical field is complex with transnational laws, ethical codes, guidelines, and other policy papers. For many, the picture is unclear which maintains insecurity in practice, as it may be challenging to separate law from non-law. The notion of legal pluralism is particularly interesting in this context, and is discussed in the study. To manage the scene and pluralism, this study aims to map relevant laws, and other quasi-normative instruments. The study is based on four previously published articles, the contents of which are updated to the current situation in terms of legal regulation (until May 31, 2020) and scientific progress, and further elaborated with a wide range of multidisciplinary literature and court cases, particularly in light of ECtHR’s praxis and argumentation on the margin of appreciation. The methodology is partly legal dogmatic, partly reasoning and multidisciplinary argumentation in the realm of current legal theories. Europe is fragmented in legal approaches to many treatments. Services, goods, and people cross borders. EU and Council of Europe have influence on the member states’ regulation, even though they enjoy wide margin of appreciation in many health-related matters. Biomedical field is dynamic and evolving in science. Therefore, regulatory approaches need careful assessment in terms of need and accuracy, so that basic research and adoption of new applications are not unnecessary hindered. Moral issues and concrete physical risks need to be addressed, but shall not be confused with each other in this regard. The claim for the 4th generation human rights, biorights, aims to protect peoples’ genetic integrity against rapid biomedical progress. The need for and the legitimacy of biomedical regulation should be addressed in multidisciplinary fora, for which bioethics provides a good platform. However, methodology is needed to support its normative suggestions. Moral philosophy can be seen as to lay the ground and concepts for bioethics, thus enabling proper elaboration of moral beliefs.Oikeustieteellinen väitöskirja ’Geenitestaus ja lakien henki’ käsittelee lääketieteellisten ja kuluttajille tarjottavien geenitestien oikeudellista sääntelyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Genetiikkaa eli perinnöllisyystiedettä on käytetty jo pitkään terveydenhuollossa. Geenitiedon jakaminen kansainvälisesti kliinisine oirekuvineen on mahdollistanut monien sairauksien diagnosoinnin, uudelleen luokittelun ja lisääntyvän näytön karttumisen tietyn geneettisen ominaisuuden ja kliinisen oireiston välillä. Kuluttajille terveystarkoituksia varten tarjottavat geenitestit ovat jääneet pääosin terveydenhuollon lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle, mutta niillä voi olla vaikutuksia myös terveyspalvelujärjestelmän toimintaan. Genetiikan kehittyessä siihen liittyvät laadulliset ja eettiset kysymykset tuovat painetta lainsäädäntöä kohtaan. Tutkimus on ajankohtainen, koska hallituksen tavoitteena on säätää genomilaki ja perustaa genomikeskus Suomeen genomitiedon tehokkaaksi, yhdenvertaiseksi ja vastuulliseksi hyödyntämiseksi terveydenhuollossa. Geneettiset sovellukset herättävät toivoa tuodessaan uusia mahdollisuuksia täsmälääketieteeseen. Toisaalta ne huolestuttavat joitakin tahoja, jotka katsovat, että ihminen leikkii jumalaa puuttuessaan lajin luonnolliseen kehitykseen. Genetiikkaan kohdistuu arvoihin ja moraaliin liittyviä näkemyksiä ja uskomuksia. Genetiikan mahdollisuuksia ja rajoja ei riittävästi ymmärretä, mikä johtaa geenitiedon perusteettomaan mystifiointiin. Tutkimuksessa käydään läpi geenitestaukseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä mm. lääkintä- ja bio-oikeuden kehitystä ja suhdetta bioetiikkaan. Biolääketiede tarjoaa erinomaisen alustan oikeudellisen pluralismin tutkimukselle oikeuden ja moraalin rajapinnalla. Tarkastelu ulottuu eurooppalaiseen oikeusjärjestelmään, johon luetaan Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto. Moniarvoisessa Euroopassa lainsäätäminen on haastavaa. Sääntelyn tarpeellisuutta arvioitaessa pitää erottaa arvopohjainen, moraaliuskomuksiin perustuva ja riskipohjainen, tieteelliseen epävarmuuteen perustuva lähestyminen.
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GEENITES.pdf 1.295Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record