Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/317761

Citation

Sumanen , H , Harkko , J , Lahti , J , Ketonen , E-L , Pietiläinen , O & Kouvonen , A 2020 , Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö . Xamk tutkii , Nro 13 , Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu , Kotka . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-231-3 >

Title: Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö
Author: Sumanen, Hilla; Harkko, Jaakko; Lahti, Jouni; Ketonen, Eeva-Leena; Pietiläinen, Olli; Kouvonen, Anne
Contributor organization: Clinicum
Tiedekunnan yhteiset (Valtiotieteellinen tiedekunta)
Yhteiskuntapolitiikka
Kansanterveystieteen osasto
Center for Population, Health and Society
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 30
Belongs to series: Xamk tutkii
ISBN: 978-952-344-230-6
978-952-344-231-3
ISSN: 2489-2459
URI: http://hdl.handle.net/10138/317761
Abstract: Nuorten työntekijöiden työkyvyttömyys muodostaa suuren riskin tulevaisuuden työnteolle ja työurien pidentämiselle. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorilla, alle 35-vuotiailla, työntekijöillä on paljon sairauspoissaoloja. Erityisen paljon nuorilla työntekijöillä on toistuvia lyhyitä ja mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja. On myös alustavia viitteitä siitä, että nuorten työntekijöiden sairauspoissaolot olisivat hiljattain kääntyneet nousuun. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelujen käyttökuvioista ja näiden palvelujen käytön yhteydestä myöhempiin, pitkäkestoisiin, mielenterveyssyistä johtuviin sairauspoissaoloihin. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Helsingin kaupungin 18–34-vuotiaat työntekijät (N = noin 13 000 per vuosi), joiden työterveyshuollon palvelujen käyttöä ja sairauspoissaoloja seurattiin rekistereistä vuodesta 2004 vuoteen 2015. Vastaavaa, sekä työterveyshuollon käyttötiedot että työsuhteisiin liittyvät tiedot sisältävää aineistoa ei ole aikaisemmin käytetty tutkimuksissa. Hankkeen keskeisimmät tulokset on julkaistu ja tullaan julkaisemaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa lehdissä sekä tieteellisissä ja suurelle yleisölle tarkoitetuissa seminaareissa. Hankkeen tuloksia on myös hyödynnetty alan korkeakouluopetuksessa sekä esitelty laajasti mediassa. Hankkeen tulokset osoittivat, että puolet alle 35-vuotiaista työntekijöistä ei käytä työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita lainkaan tai vain hyvin vähäisessä määrin. Ammattiluokka on selvästi yhteydessä työterveyspalvelujen käyttöön siten, että mitä korkeampi ammattiasema, sitä vähemmän työterveyspalvelujen käyttöä. Lisäksi havaittiin, että 10 prosenttia nuorista työntekijöistä käyttää peräti 40 prosenttia kaikista nuorten työntekijöiden käyttämistä työterveyshuollon sairaanhoitopalveluista. Ehkäisevien työterveyshuoltopalvelujen osalta voidaan todeta, että tällä hetkellä ne eivät tavoita nuoria työntekijöitä. Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspäivärahajaksot olivat erityisen mielenkiinnon kohteena, sillä ne ovat yleisimpiä juuri nuorilla työntekijöillä. Tulokset osoittivat, että nuorilla työntekijöillä työterveyspalvelujen runsas käyttö on yhteydessä mielenterveysperusteisiin sairauspäivärahajaksoihin. Käynnit työterveyshuollon sairaanhoitovastaanotolla alkoivat lisääntyä ennen mielenterveyssyystä johtuvaa sairauspäivärahakautta. Etenkin kasautuneet käynnit työterveydessä ennustivat mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja. Tutkimushankkeen tulokset korostavat, että työkykyä tukevista toimenpiteistä hyötyviä ryhmiä voidaan tunnistaa jo työsuhteen ensimmäisinä vuosina. Tietoja työterveyspalveluiden käytön jakautumisesta ja mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen esiintyvyydestä nuorten työntekijöiden keskuudessa tulisi hyödyntää työterveyspalveluiden ja työpaikalla tehtävien toimenpiteiden kohdentamisessa ja toteuttamisessa sekä työkyvyn johtamisen tukena.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
5141 Sosiologia
Rights: other
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: The Finnish Work Environment Fund (Työsuojelurahasto)
Grant number:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
XAMK_tutkii_13_verkkoversio_21012020.pdf 1.559Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record