A Natural Export : International Connections, Conservation Co-Operation, and How the National Park Idea Became "America's Best Idea"

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6253-3
Title: A Natural Export : International Connections, Conservation Co-Operation, and How the National Park Idea Became "America's Best Idea"
Author: Saari, Paula
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-26
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6253-3
http://hdl.handle.net/10138/317816
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study in the field of general history examines how the national park idea was constructed as an American invention through the international connections of national park officials. This dissertation argues that the national park idea—often popularly referred to as "America’s Best Idea"—was effectively constructed as an American idea through the U.S. National Park Service’s international work and park co-operation programs during the Cold War years. By the 1970s and 1980s, the national park idea was viewed as an American invention even in Finland, where nature conservation philosophy had traditionally derived from Swedish and German traditions. The first national park in the world, Yellowstone National Park, was established in the United States in 1872. The United States has been viewed as an inspiration in national park matters from early on, but the national park idea as an American idea—a skillfully created and utilized story—was fully embraced only later as Yellowstone was powerfully promoted as the mythical origin of all national parks globally during the Cold War. The study is mainly based on extensive archival research in the United States, Canada, and Finland, but it also utilizes several printed primary sources. The main focus of the study is on the international work of the U.S. National Park Service. The four chapters of the thesis examine the early promotion of national parks in the United States and the beginning of the U.S. National Park Service’s international work, international national park co-operation and the uses of the national park idea during the Cold War, the mythical narrative of Yellowstone and the U.S. as the origin of the national park idea, and a case study of how the national park idea in Finland became "Americanized." The theoretical and methodological framework of the study is within the field of environmental history. The dissertation is connected to the ongoing scholarly discussion of national parks in global perspective, which is a vibrant research interest among environmental historians. The study views national parks not only as nature conservation areas, but also as cultural constructions that reflect a society’s relationship to nature, while also examining the use of national parks as forms of Cold War cultural diplomacy and export.Tämä yleisen historian alaan kuuluva tutkimus tarkastelee miten kansallispuistoideasta konstruoitiin yhdysvaltalainen keksintö kansainvälisen kansallispuistoyhteistyön kautta. Väitöskirja esittää, että kansallispuistoidea, johon usein populaaristi viitataan "Amerikan parhaana ideana", konstruoitiin amerikkalaiseksi ideaksi U.S. National Park Servicen kansainvälisen yhteistyön ja puisto-ohjelmien kautta kylmän sodan aikana. 1970- ja 1980-luvulle tultaessa "kansallispuisto" nähtiin yhdysvaltaisena keksintönä jopa Suomessa, vaikka maan kansallispuistoajatus oli aiemmin saanut vaikutteensa muualta. Maailman ensimmäinen kansallispuisto, Yellowstonen kansallispuisto, perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1872. Yhdysvaltoja on pidetty esikuvana kansallispuistoasioissa jo varhain, mutta tutkimukseni esittää, että kansallispuistoideasta luotiin yhdysvaltainen idea ja Yellowstonesta kaikkien maailman kansallispuistojen myyttinen syntysija oikeastaan vasta kylmän sodan aikakaudella. Väitöstutkimukseni teoreettinen ja metodologinen viitekehys on ympäristöhistoriallinen. Ympäristöhistoria tutkii luonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta menneisyydessä. Tutkimukseni liittyy ajankohtaiseen tieteellisen keskusteluun, joka tarkastelee kansallispuistoja globaalista näkökulmasta. Tutkimus ei käsittele kansallispuistoja vain luonnonsuojelualueina, vaan myös kulttuurisina konstruktioina, jotka heijastavat yhteiskuntien asenteita luontoa kohtaan. Väitös tarkastelee kansallispuistoja myös kylmän sodan vientituotteena ja kulttuuridiplomatian välineenä. Tutkimus perustuu laajaan arkistomateriaaliin Yhdysvalloista, Kanadasta ja Suomesta, ja hyödyntää lisäksi julkaistua lähdemateriaalia. Tutkimuksen painopiste on U.S. National Park Servicen kansainvälisen toiminnan tarkastelussa. Tutkimukseni esittää, että yhdysvaltalaiset kansallispuistoviranomaiset loivat kansallispuistosta "Yhdysvaltain parhaan idean" kylmän sodan aikana ja Yellowstonen kansallispuistosta muotoutui idealistinen esimerkki koko maailmalle. Tämä prosessi kytkeytyi laajempaan kylmän sodan kontekstiin, jossa kansallispuistojen keksimisen artikuloitiin olevan positiivinen, yhdysvaltalainen kontribuutio kulttuurille ja kansainväliselle luonnonsuojelutyölle. Kansallispuistot olivat yksi kulttuuridiplomatian väline ja ne yhdistettiin moniin muihin tärkeinä pidettyihin teemoihin, kuten demokratian ja modernisaation edistämiseen. Kansallispuistoidean nähtiin olevan myös kulttuurinen vientituote, joka antaisi Yhdysvalloista hyvän kuvan ulkomailla ja tarjoaisi väylän rauhanomaiseen yhteistyöhön valtioiden välillä. Vaikka Yellowstone ei välttämättä ollut ollut vaikutteena muiden maiden puistoille niiden perustamisen aikaan, siitä luotiin myyttinen ensimmäinen kansallispuisto, josta koko ajatus oli ikään kuin levinnyt muualle maailmaan. Kansallispuistoja oli perustettu varsin erilaisin perustein monissa maissa, mutta 1970-luvulle tultaessa myös moni toisenlaisen kansallispuistomallin toteuttanut maa oli omaksunut yhdysvaltalaisen ajatuksen kansallispuistoista. Suomen kansallispuistohistoriaa tarkastellaan tutkimuksessa tapausesimerkkinä siitä, miten alun perin aivan erilaiset kansallispuistot lopulta "amerikkalaistuivat" kylmän sodan aikana. Näin ollen tutkimus yhdistää suomalaisessa ympäristöhistoriantutkimuksessa hyvin vähälle huomiolle jääneet kansallispuistot kansainväliseen keskusteluun.
Subject: yleinen historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ANatural.pdf 1.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record