Head and neck cancer with microvascular reconstruction : Prospective, randomized, blinded clinical study on effects of dexamethasone on postoperative recovery, long-term quality of life, and mortality

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6141-3
Title: Head and neck cancer with microvascular reconstruction : Prospective, randomized, blinded clinical study on effects of dexamethasone on postoperative recovery, long-term quality of life, and mortality
Author: Kainulainen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Oral and Maxillofacial surgery Helsinki
Doctoral Program in Clinical Research
Department of Plastic surgery Helsinki
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-04
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6141-3
http://hdl.handle.net/10138/317939
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background Surgery is usually the primary treatment of Head and neck cancer (HNC). It causes significant morbidity and large surgical defects that usually require microvascular reconstruction to restore the tissue deficiency. Treatments of these very challenging areas are associated with psychological disruption of life. Unfortunately, the studies of long-term Health-related quality of life (HRQoL) after microvascular reconstruction surgery of HNC are scarce. Complications related to microvascular surgery are quite rare, but they can be devastating. Prolonged treatment periods often exacerbate complications and therefore delay adjuvant oncologic treatments. Glucocorticoids (GCs) are widely used perioperatively to diminish immediate postoperative complications such as PONV, pain and swelling, but the evidence of their safety is unclear. Complex surgery of HNC and postoperative complications may influence survival and patient’s high long-term mortality is common. Aim This thesis is focused on three main aims: first, to evaluate whether the perioperative use of dexamethasone in reconstructive HNC surgery is beneficial (Study I-II); second, to evaluate the long-term HRQoL compared with an age- and gender-standardized sample of the general population (Study III); and third, to investigate whether the use of perioperative dexamethasone affects short-term mortality in HNC patients and to analyze the predictors affecting long-term mortality (Study IV). Patients and Methods This study consisted of a prospective, double-blind randomized group of 93 HNC patients with a microvascular reconstruction operated at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Department of Plastic Surgery in Helsinki University Hospital in Finland between December 2008 and February 2013. Patients were randomized into two groups, 51 patients received dexamethasone (DEX) and 42 served as a control group (NON-DEX). Patients in the study group received 10 mg dexamethasone intravenously (IV) every 8 h on the first day, every 12 h on the second day and once on the third day, total amount of dexamethasone being 60 mg. In studies I, II, and IV, the data was analyzed depending on randomization, in Study III, the data was analyzed for all patients independent of randomization using 15D questionnaire. Results Patients who received dexamethasone had significantly more major complications, especially surgical infections, and need for second surgery within three weeks. Dexamethasone use failed to diminish the amount of neck swelling, length of stay in the intensive care unit (ICU) or hospital, or duration of intubation or tracheostomy (Study I). The use of dexamethasone did not reduce postoperative nausea and vomiting (PONV) in five days. Patients in the DEX-group received less oxycodone in five days postoperatively and reported significantly less pain. Patients required significantly more insulin and lactate levels were higher (Study II). The long-term (4.9-years) HRQoL of operated HNC patients was significantly lower than at baseline. The most affected dimensions were “speech” and “usual activities” at the end of follow-up. The HRQoL was a significantly lower in HNC patients as compared with the general population (Study III). Perioperative use of dexamethasone was associated with higher short-term mortality in reconstructive HNC surgery. During the first year, more deaths occurred in the DEX group than in the NON-DEX group: at one month 4% vs 0%, at six months 14% vs 0% and at 12 months 22% vs 5%. HNC was the primary cause of death in most of the deceased. The most important long-term predictors of death were distant metastases, CCI 5-9, and the use of perioperative dexamethasone (Study IV). Conclusions The results of this thesis conclude that the perioperative use of dexamethasone is not recommended for reconstructive HNC patients requiring microvascular reconstruction. It is associated with major complications and higher short-term morbidity, and it does not seem to significantly enhance immediate post-operative recovery or shorten ICU or hospital stay. Long-term HRQoL was significantly reduced and speech and usual activities were the most affected dimensions up to 4.9-years after the operation in the whole patient cohort. There is more harm than benefit of the perioperative use of dexamethasone with reconstructive HNC patients.Tausta Suomessa todetaan vuosittain n 800 pään ja kaulan alueen syöpää. Kirurgia on hoidon kulmakivi ja radikaali kasvaimen poisto aiheuttaa potilaille merkittävää haittaa anatomisesti, funktionaalisesti ja esteettisesti haastavalta alueelta. Laaja kudospuutos korvataan usein vapaalla mikrovaskulaarisella kielekkeellä. Glukokortikoideja käytetään maailmalla laajalti leikkauksen yhteydessä, mutta todisteet niiden käytön turvallisuudesta ovat ristiriitaiset. Aiempia tutkimuksia glukokortikoidien käytön hyödyllisyydestä tälle potilasryhmälle ei ole tehty. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteet olivat: 1) Selvittää, onko deksametasonin käyttö hyödyllistä pään ja kaulan alueen rekonstruktiivisessa syöpäkirurgiassa, 2) tutkia potilaiden pitkäaikainen elämänlaatu perusväestöön verrattuna ja 3) selvittää vaikuttaako deksametasonin käyttö potilaiden lyhytaikaiseen kuolleisuuteen sekä arvioida kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät pitkäaikaisessa seurannassa. Potilaat ja metodit Prospektiivinen, randomisoitu kaksoissokkotutkimus sisälsi 93 pään ja kaulan alueen syöpäpotilasta, joille kaikille tehtiin mikrovaskulaarinen rekonstruktioleikkaus HUS:ssa 2008-2013. Potilaat randomisoitiin kahteen ryhmään, tutkimusryhmän potilaille annettiin iv deksametasonia kolmen päivän aikana yht 60 mg. Väitöskirjan artikkelit I, II ja IV käsittelivät randomisoituja ryhmiä, artikkeli nro III (pitkäaikainen elämänlaatu) koko potilasryhmää riippumatta randomisaatiosta 15D-elämänlaatukyselyn avulla. Tulokset Deksametasonia saaneilla potilailla oli enemmän isoja komplikaatioita (uusintaleikkaus 3 viikon sisällä), erityisesti kirurgisia infektioita. Glukokortikoidin käyttö ei vähentänyt kaulan turvotusta, lyhentänyt tehohoitojakson, sairaalassaoloajan pituutta eikä trakeostomian tai intubaation kestoa (osatyö I). Pahoinvointi ei vähentynyt tutkimusryhmässä merkittävästi 5 vrk aikana, mutta potilaat tarvitsivat vähemmän voimakkaita kipulääkkeitä. Tutkimusryhmän potilaat tarvitsivat merkittävästi enemmän insuliinia ja potilaiden laktaattiarvot olivat korkeammat kontrolliryhmään verrattuna (osatyö II). Leikkauspotilaiden pitkäaikainen (4,9 v) elämänlaatu alentui merkittävästi lähtötilanteesta ja oli selvästi huonompi verrattuna perusväestöön. Eniten vaikutusta leikkauksella oli potilaiden puheeseen ja tavallisiin toimintoihin (osatyö III). Deksametasonin käyttö oli yhteydessä potilaiden lyhytaikaiseen (alle 30 vrk) kuolemiin. Ensimmäisen vuoden aikana kuolemia tapahtui selvästi enemmän deksametasonia saaneilla potilailla: 1 kk sisällä 4% vs 0%, 6 kk aikana 14% vs 0% ja 12 kk aikana 22% vs 5%. Pään ja kaulan alueen syöpä oli yleisin kuolinsyy. Tärkeimmät pitkäaikaiset kuolemaan vaikuttaneet tekijät olivat vartalometastaasi, CCI (Charlson Comorbidity Index) 5-9 ja deksametasonin käyttö (osatyö IV). Johtopäätökset Emme suosittele deksametasonin käyttöä pään ja kaulan alueen syövän rekonstruktiivisen kirurgian yhteydessä, koska siitä oli potilaille enemmän haittaa kuin hyötyä. Deksametasonin käyttö oli yhteydessä isoihin komplikaatioihin ja lyhytaikaiseen kuolleisuuteen eikä sen käyttö nopeuttanut potilaiden toipumista. Potilaiden pitkäaikainen elämänlaatu alentui merkittävästi 4,9-vuoden seurannassa.
Subject: suu- ja leukakirurgia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HEADANDN.pdf 1.840Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record