Innocence, privilege and responsibility : Power relations in policies and practices on Roma, Travellers and basic education in three Nordic countries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6261-8
Title: Innocence, privilege and responsibility : Power relations in policies and practices on Roma, Travellers and basic education in three Nordic countries
Alternative title: Viattomuus, etuoikeus ja vastuu : valtasuhteet kansallisten romanivähemmistöjen peruskoulutusta koskevissa toimintapolitiikoissa ja käytännöissä
Author: Helakorpi, Jenni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-19
Language: eng
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä julkaisuja - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6261-8
http://hdl.handle.net/10138/317940
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation focuses on policies and practices promoting the basic education of Roma and Traveller national minorities in Finland, Sweden and Norway. The study analyses the power relations inherent in the current policies and practices. The interest lies especially in the subjectivities enabled and constrained by the relations of power in the promotion of basic education of Roma and Traveller national minorities. The study stems from the notion that the power relations and subjectivities are produced by travelling discourses which result from the interplay between national and international policy processes. The study consists of three publications and a summary. Each publication perceives the questions of power relations and subjectivities from their unique perspective. The study is positioned in the intersections between several disciplines, such as education, sociology, feminist studies, studies on ethnic relations and minority research. Theoretically, the study draws from feminist theories, poststructuralism and critical theories on race and whiteness. The transnational and translocal data of the study includes a) policy documents about Roma, Travellers and basic education (N=8) from Finland, Sweden and Norway, and b) interviews with 24 research participants who are implementing the policy measures. The interviews with five of the research participants from the Finnish data are ethnographic, including participant observations for one to four days. The study identifies three problem representations from the policy documents: 1. “Special needs of Roma pupils”; 2. “Roma families” and 3. “National minority cultures at school” making the Roma and Travellers the focus of attention rather than the school institutions, structural discrimination or racism. One of the practices the policy documents promote is “Roma mediators”, whose work is validated by these problem representations. The analysis shows that the work of the Roma mediators is constrained by the current power relations since, in order to do their work, Roma mediators need to negotiate with the discourse of tolerance which submits individuals to relations of power where some are the potential tolerating actors and others may become tolerated. Roma mediators are perceived as representatives of all the Roma, assumed to work against biases with their own presence. The responsibility for change is placed on the shoulders of the Roma mediators. Another policy measure that is closely scrutinised in this research is the measure of providing knowledge about Roma and Travellers in schools. This research shows that the actors who identify as Roma or Travellers use knowledge about the groups to react to racialization of Roma and Travellers in schools and to challenge the silence about the Roma and Travellers in the nation states. The analysis highlights that the notion of providing knowledge involves the premise that the responsibility for change and transformation is on the Roma. It is argued that the current policies and practices focus on Roma and Travellers and their actions in manifold and persistent ways, enabling the subjectivity of innocence for other than Roma and Travellers. The analysis suggests that the subjectivities enabled for Roma and Travellers include being those responsible for change, for the current situation, and for being inadequate, whereas the subjectivities of innocence, not being responsible, being a helper, and a tolerating actor are enabled for others. Making the Roma and Travellers the focus of attention and enabling innocence and helper subjectivities for others reflects the asymmetrical power relations the current discourses subject individuals into. The study argues that Roma policies would benefit from a further analysis of the current power relations produced by the discourses in order to promote the equality of the Roma and Travellers in these societies.Tässä väitöskirjassa tarkastellaan toimintapolitiikkoja ja käytäntöjä, joita kohdistetaan kansallisten romanivähemmistöjen peruskoulutuksen edistämiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimuksessa analysoidaan toimintapolitiikoissa ja käytännöissä rakentuvia valtasuhteita. Tutkimus on monitieteinen liikkuen kasvatustieteen, sosiologian, feministisen tutkimuksen ja vähemmistötutkimuksen risteymissä. Tutkimuksen aineistona on suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia politiikkadokumentteja, jotka koskevat romaneja ja peruskoulutusta. Lisäksi tutkimukseen on haastateltu henkilöitä, jotka toimeenpanevat kansallisia politiikkaohjelmia. Tutkimuksessa käy ilmi, että politiikkadokumenteissa peruskoulutukseen liittyvät ongelmat paikannetaan romaneihin sen sijaan, että ongelmaksi kuvattaisiin kouluinstituution rakenteellinen syrjintä tai rasismi. Dokumenteissa ja käytännöissä romanit myös asetetaan vastuuseen muutoksen tekemisestä. Yksi keskeinen politiikkadokumenteissa esitetty toimenpide koulutuksen yhdenvertaisuuden edistämiseksi on romanitaustaisten työntekijöiden palkkaaminen kouluun työskentelemään romanioppilaiden ja -perheiden sekä koulun henkilökunnan kanssa. Tutkimus osoittaa, että romanitaustaiset työntekijät nähdään kaikkien romanien edustajina, joiden oletetaan työskentelevän ennakkoluuloja vastaan. Tutkimuksessa osoitetaan myös, että romanitoimijat pyrkivät tietoa tarjoamalla haastamaan romanien rodullistamista koulussa sekä koulujen ja yhteiskunnan laajaa vaikenemista romaneista osana kansallisvaltioita. Analyysi osoittaa, että käytäntönä myös tiedon tarjoaminen romaneista sisältää lähtökohdan, jossa vastuu muutoksesta on romaneilla. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että nykyiset toimintapolitiikat ja käytännöt keskittyvät ennen kaikkea romaneihin ja heidän toimintaansa, vaikka koulun käytännöissä on syrjiviä mekanismeja kuten rodullistavia käsityksiä romaneista. Tutkimus osoittaa, että rakenteellista keskustelua käydään vähän ja muut kuin romanit kuvataan viattomina auttajina. Keskittyminen romaneihin ja samanaikainen viattoman ja auttajan itseymmäryksen tarjoaminen muille kuvastaa tämän hetkistä epätasa-arvoa tutkituissa yhteiskunnissa. Tutkimuksessa väitetään, että nykyiset toimintapolitiikat ja käytännöt ovat yksinään riittämättömiä edistämään oikeudenmukaisuutta koulutuksessa.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
innocenc.pdf 1.607Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record