Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Näyttelijäntyön koulutusohjelma fi
dc.contributor.author Kihlström, Emil
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:02:50Z
dc.date.available 2020-07-27T10:02:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/317949
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020072747641
dc.description.abstract Tässä opinnäytteessä puran taiteellisen opinnäytteeni The Punchline – Kuolemanpelkoa ja kevyttä kannibalismia -esityksen luomisprosessia. Kirjoitin ja ohjasin esityksen ja näyttelin siinä pääroolin. Käyn opinnäytteessä läpi vaihe vaiheelta esityksen syntymisen. Erittelen myös asioita, jotka mahdollistavat kaikkien kolmen työroolin hallitsemisen saman produktion sisällä. Lisäksi puran työtavan haasteita ja etuja. Johdannossa kerron historiastani työskentelemisestä näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana saman produktion sisällä ja avaan lyhyesti, miksi koen työskentelytavan mielekkääksi. Luvussa 2 käyn läpi kirjoitusprosessia näytelmätekstin kirjoittamisen kokemusta; sen haasteita ja löytämiäni apukeinoja. Puhun mm. keskeneräisen tekstin hyväksymisestä, kirjoitustavoista, aikatauluttamisesta ja tukihenkilöiden merkityksestä kirjoittamisessa. Käytän luvussa lähteenä David Mametin Masterclass.com online -kurssia, jota käytin kirjoittamisen tukena. Erittelen luvussa tyhjän sivun ongelmaa, tapoja tuottaa tekstiä ja ratkaista ongelmakohtia. Luvussa 3 kerron taiteellisen työryhmän kanssa työskentelystä. Kuvaan esityksen visuaalisen maailman etsimistä, puran omaa estetiikan käsitystäni ja visuaalisuuden merkitystä minulle taiteessa. Luvussa 4 käsittelen näyttämöltä ohjaamista. Kerron omista arvoistani suhteessa harjoitteluun, ohjaamiseen ja näyttelijäntyöhön, sekä avaan, miten ne näkyivät harjoittelutilanteessa. Avaan sitä millä tavoilla oma näyttämöllä olemiseni helpotti ohjaamista ja nopeutti kohtausten muodostumista. Kerron käyttämistäni apukeinoista, jotka mahdollistivat lavalta käsin ohjaamisen, mm. apulaisohjaajien ja kameran käytöstä. Puran myös kohtaamiani haasteita ohjaamisessa ja kommunikaatiossa, keinoja, joilla niistä päästiin yli ja veteraaninäyttelijän ohjaamista. Avaan kokemusta näyttelijän ja ohjaajan roolien välillä liikkumisesta ja työnjohtajan roolin kantamisesta. Luvussa 5 käsittelen huumorin merkitystä. Aloitan huumorin merkitystä itselleni; miksi teen komediaa ja miksi koen sen tärkeäksi. Pohdin myös erityisesti mustan huumorin tarkoitusta. Erittelen sen käyttötapoja, joihin luen mm. vaikeiden aiheiden käsittelyn mahdollistamisen, niistä keskustelun normalisoimisen, tabujen rikkomisen, pelkojen kohtaamisen ja tunteiden hyväksymisen. Käytän vertailevana lähdemateriaalina Daniel Slossin Netflix -spesiaalia Dark. Kappaleessa 6.2 erittelen konkreettisilla esimerkeillä The Punchline -esityksen huumorin tyyliä ja eri asteita. Kappaleessa 6.3 käsittelen esityksen kokin hahmoa ja sitä kautta stereotypioiden ja karikatyyrien käyttöä teatterissa. Luvussa 6 Avaan käytäntöjä esitysten suhteen. Puhun kohtausten vaikutuksesta toisiinsa esityksen sisällä dialogivetoisessa rytmillisesti herkkäviritteisessä komediassa. Käsittelen kertauksen tärkeyttä esitysten välissä, rytmiä ja jatkuvan kehityksen ideaalia. Luvussa 7 vedän yhteen tekijöitä, jotka mahdollistavat työskentelyn näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana samassa produktiossa. fi
dc.format.extent 64 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon The Punchline – Kuolemanpelkoa ja kevyttä kannibalismia. Taiteellinen työryhmä: Emil Kihlström, Alex Anton, Annika Hartikka, Nicklas Pohjola, Tinja Salmi, Ilmo Korhonen, Paulo Machado, Pinja Kokkonen. Ensi-ilta 4.2.20, Teatterikorkeakoulu. fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject punchline fi
dc.subject luova prosessi fi
dc.subject kirjoitusprosessi fi
dc.subject näyttelijän ohjaaminen fi
dc.subject työnjohtaminen fi
dc.subject kirjoittamisen keinot fi
dc.subject kommunikaatio fi
dc.subject lavalta ohjaaminen fi
dc.title Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja fi
dc.subject.ysa näytteleminen fi
dc.subject.ysa ohjaus fi
dc.subject.ysa käsikirjoittaminen fi
dc.subject.ysa komediat fi
dc.subject.ysa musta komedia fi
dc.subject.ysa huumori fi
dc.subject.ysa musta huumori fi
dc.subject.ysa monialaisuus fi
dc.subject.ysa fiktio fi
dc.subject.ysa kuolemanpelko fi
dc.subject.ysa kannibalismi fi
dc.subject.ysa itsenäinen työskentely fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kihlström_Emil_2020.pdf 2.554Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record