Sammakon urogenitaalielinten kehitys

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31794
Titel: Sammakon urogenitaalielinten kehitys
Författare: Moring, Irma
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1932
Språk: fin
Sidantal: 70 s. + liit.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31794
Nivå: Pro gradu -avhandling
Subject (ysa): sammakkoeläimet
sammakot
kehitys
eläinanatomia


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post