Järjetön valo – irrationaalisuudesta valosuunnittelijan taiteellisessa työskentelyssä

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Valosuunnittelun maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Suontausta, Jere
dc.date.accessioned 2020-07-27T12:02:15Z
dc.date.available 2020-07-27T12:02:15Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/317956
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020072747661
dc.description.abstract Teatteritaiteen maisterin opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen irrationaalisuutta valosuunnittelijan taiteellisessa työskentelyssä. Esitän näkemyksiä järjettömyydestä voimavarana ja paneudun irrationaalisten elementtien ilmenemis- ja vaikuttamistapoihin omassa taiteellisessa tekemisessäni erityisesti erilaisten tapausesimerkkien avulla, joita osoitan sekä henkilökohtaisen työskentelyni että työryhmäprosessien parista. Kirjallisen työni johdannossa taustoitan lyhyesti motiivejani aiheen valikoitumiselle ja omaa tulokulmaani kirjoitustyön pariin. Pyrin avaamaan näkemystäni opinnäytetyöstä yleisesti ja esittämään, minkä tähden tämän kaltaiseen työhön on ollut olennaista ryhtyä juuri valosuunnittelun maisteriohjelman kontekstissa. Toisessa luvussa luon katsaukseen irrationaalisuuteen ja täsmennän, mitä sillä kirjoituksessani tarkoitetaan. Esitän irrationaalisuuden hahmottamanani sateenvarjoterminä ja avaan aiheeni kannalta keskeisiksi katsomiani käsitteitä sattuma, serendipisyys, intuitio ja spontaanius omina alilukuinaan. Esimerkkejä hyödyntäen muodostan ajatukset irrationaalisuuden piiristä ja järjettömyyden syleilystä, joihin myös sittemmin viittaan läpi kirjallisen työni. Kolmannessa luvussa tarkastelen ideoiden syntyä. Esittelen ensin tarinallisella tasolla oman mielikuvani ideoiden synnyinseudusta, ja peilaan tätä ajatusta sitten ei-ymmärtämisen käsitteeseen, jolle lähteenä käytän Todellisuuden tutkimuskeskuksen esseekokoelmaa Ei- ymmärtämisen eteisessä. Kolmannessa luvussa kirjoitan auki malliksi myös kehittelemäni tyhmien ideoiden metodin, jonka kuvaamaa työskentelyprosessia ja sen toteutumista tarkastelen kahden teokseni kohdalla. Neljännessä luvussa luon katsauksen työskentelyyni kahdessa erilaisessa työryhmäpohjaisessa produktiossa omina alilukuinaan. Näistä ensimmäisessä avaan lyhyesti improvisaatioon, synestesiaan ja flow-tilaan pohjaavaa valosuunnittelua livemusiikin yhteydessä. Jälkimmäisessä aliluvussa käsittelen taiteellista opinnäytettäni Kempin kisoja (2019), fokusoiden valosuunnitteluun. Tarkastelen ensin valosuunnitteluni rationaalista osuutta, ja jäljemmässä pohdin kisojen irrationaalista ainesta laajemmin leikin ja leikkisyyden kautta, leikkiteoriaan viitaten. Viides luku koostuu tämän opinnäytteen kirjallisen osioni muiden lukujen kirjoitusprosessissa muodostuneista ajatuksista. En varsinaisesti muodosta tyhjentäviä johtopäätöksiä tai esitä perimmäisiä ratkaisuja kysymyksiin, vaan johdan aiemmin käsitellyistä aiheista jatkonäkemyksiä ja niistä kimmonneita uusia ajatuksia. Luvun ensimmäisessä aliluvussa avaan kokemuksiani valosuunnittelijan teknisten instrumenttien ilmaisullisista puutteista. Toisessa aliluvussa pohdin järkeä ja tarkoitusta taiteellisten prosessien kronologiaa vasten, ja kolmannessa esitän ajatuksia järjettömyyden silloin tällöin mukanaan tuomasta epävarmuuden alhosta. Neljännessä ja viimeisessä aliluvussa pidän lyhyen puheenvuoron kielestä, jota käytämme valosta keskustellessamme. fi
dc.format.extent 72 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon Kempin kisat, Ensi-ilta 27.3.2019, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Teatterisali. Työryhmä: Antero Kemppi, Kalle Rasinkangas, Jere Suontausta, Anni Rajamäki, Teija Turtio, Sami Ahonen, Karlo Haapiainen, Juho Keränen, Jaakko Hutchings ja Talvikki Eerola fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject taiteellinen työskentely fi
dc.subject järjettömyys fi
dc.subject serendipisyys fi
dc.subject ei-ymmärtäminen fi
dc.title Järjetön valo – irrationaalisuudesta valosuunnittelijan taiteellisessa työskentelyssä fi
dc.subject.ysa valo fi
dc.subject.ysa valosuunnittelu fi
dc.subject.ysa valotaide fi
dc.subject.ysa työprosessit fi
dc.subject.ysa irrationaalisuus fi
dc.subject.ysa leikit fi
dc.subject.ysa sattuma fi
dc.subject.ysa intuitio fi
dc.subject.ysa spontaanius fi
dc.subject.ysa ideat fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suontausta_Jere_2020.pdf 31.15Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record