Förändrade yrkesbilder (och dramaturgi som kollektiv process)

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020072847682
Title: Förändrade yrkesbilder (och dramaturgi som kollektiv process)
Author: Ehrström, Per
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Dramaturgian koulutusohjelma
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/317976
URN:NBN:fi-fe2020072847682
Abstract: I detta arbete ser jag tillbaka på min egen bakgrund som skådespelare och funderar över hur denna bakgrund påverkar mitt arbete som dramaturg. I inledningen försöker jag tydliggöra min synvinkel och i vilken kontext jag verkar i, samt förtydliga vilka begrepp jag använder mig av i denna text. Den första delen handlar om min egen bakgrund och utbildning till skådespelare. Jag behandlar bland annat Konstantin Stanislavskijs fysiska handlingens metod och David Mamets något förenklade tolkning av denna. Jag försöker visa olika sätt att se på skådespelarens arbete genom Michaels Kirbys teori om skådespelande och icke-skådespelande. Jag beskriver också en process där jag som skådespelare för första gången också kunde påverka föreställningens dramaturgi. I avslutningen av detta kapitel behandlar jag på vilket sätt man kan närma sig skådespelararbetet och vad det kan innebära för regissörer, dramaturger och övriga medlemmar av arbetsgruppen. Den andra delen behandlar dramaturgens arbete. Jag går i dialog med dramaturger och teoretiker och försöker reda ut vad dramaturgens uppgift kan vara. Jag granskar dramaturgins historia och utveckling och hittar olika definitioner på vad dramaturgens arbete är. Jag förelår inte en exakt definition utan istället två förhållningssätt till dramaturgi och dramaturgens arbete: skaparidentitet och dramaturgi som dialog. I partiet om skaparidentitet behandlar jag Michel Foucaults författarfunktion och tittar närmare på en indelning av skaparidentitet som Anette Arlander gör i sin text ”Mitä tekijä voi tehdä”. Det andra partiet fokuserar på de tre teser för dramaturgi som presenteras i boken ”Dramaturgy at work – working on actions in performance” av Georgelou, Protopapa och Theodoridou. Jag avslutar kapitlet med att diskutera på vilket sätt dessa två förslag går in i varandra och vad det innebär för dramaturgen men också för övriga medlemmar av arbetsgruppen. Arbetet avslutas med en sammanfattning av vad jag upplever som väsentligt för dramaturgen, nämligen färdigheten att kunna hantera komplexitet och att föra en kollektiv dialog och tänka tillsammans. Som bilaga finns min beskrivning över arbetet med mitt konstnärliga slutarbete Their Limbs, Their Lungs, Their Legs.
Subject: föreställningsdramaturgi
skådespelararbete
kollektivt arbete
skapare
handling
näyttelijäntyö
Subject: föreställningsdramaturgi
skådespelararbete
kollektivt arbete
skapare
handling
näyttelijäntyö
Subject (yso): näytteleminen
teatteritaide
esittävät taiteet
esitykset
Subject (ysa): tekijyys
toiminta
dramaturgia
Subject (allärs): dramaturgi
scenisk konst
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ehrström_Per_2020.pdf 543.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record