Asiantuntija tuomarina : Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-855-382-6
Title: Asiantuntija tuomarina : Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa
Author: Nieminen-Finne, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Suomalainen Lakimiesyhdistys
Date: 2020-09-05
Language: fi
Belongs to series: A-sarja - URN:ISSN:0356-7206
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-855-382-6
http://hdl.handle.net/10138/318005
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: EXPERT AS JUDGE: EXPERT JUDGES OF TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION CASES AT THE ADMINISTRATIVE COURT This dissertation examines the role of expert judges who participate in resolving environmental protection cases at the administrative court of Vaasa, Finland, which is the first appeal instance. These expert judges are either engineers or have a degree in natural sciences. They work as full-time judges. This study is doctrinal and belongs to the discipline of procedural administrative law. In addition, aspects of other areas of law such as procedural law, environmental law, EU law, human rights law and Finnish constitutional law are taken into consideration. The study starts with an overview of modern environmental law and procedural environmental law. Procedural environmental law, that is, the process at the court of appeal, has its own characteristics. The study briefly describes the history of the environmental expert judges and also looks at the other experts who work at the Finnish administrative courts as part-time members, for example, in child welfare cases. Both constitutional and international elements concerning expert judges are taken into consideration. The environment has an important position in the Finnish constitution, and national environmental law has strong connections to EU law. The requirements of fair trial according to the Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights are described as well. The most interesting elements of fair trial, from the expert judges’ point of view, are the adversary principle and the independence and impartiality of the court. Access to a court, access to justice and the Arhus Convention form an important part of the various international aspects associated with expert judges. The broad international discussion about the need for expertise and environmental courts or tribunals is highlighted. Several international aspects, such as procedural requirements deriving from EU law and the Arhus Convention, seem to support the system of expert judges. Even the element most critical of the role of expert judges, the adversary principle, does not demand the abolishment of the system of expert judges in environmental cases. The dissertation ends with an overview of the practical aspects of Finnish environmental procedural law and an analysis of the case law of the Vaasa administrative court.Vaasan hallinto-oikeus on ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden ensimmäinen muutoksenhakuaste koko Manner-Suomessa. Vaasan hallinto-oikeudessa toimii vakituisessa tuomarin virassa olevia tekniikan tai luonnontieteiden alan asiantuntijoita, jotka käsittelevät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia valitusasioita. He ovat tuomiovaltaa käyttäviä substanssiasiantuntijoita, jotka ovat kuitenkin juridiikan alalla maallikoita. Hallinto-oikeuden alaan kuuluvassa lainopillisessa monografiaväitöskirjassa ”Asiantuntija tuomarina. Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa” tarkastellaan ympäristöasioiden asiantuntijatuomarijärjestelmää. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiantuntijatuomarin roolia ja tehtäviä ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa sekä asiantuntijatuomarijärjestelmän tarpeellisuutta ja ongelmakohtia. Väitöskirjassa tuodaan esille asiantuntijatuomari osana muutoksenhakujärjestelmää ja sen legitimiteettiä. Tutkimusaihe kytkeytyy myös siihen, mikä on tuomioistuimen perimmäinen rooli ja tehtävät yhteiskunnassa. Tutkimuksessa pyritään eri näkökulmista selvittämään, onko ympäristöasioiden asiantuntijatuomari pohjimmiltaan tuomari vai substanssiasiantuntija. Tutkimuksessa tarkastellaan tuomarin roolissa toimivan asiantuntijan sopimista tuomioistuimeen ja ympäristöprosessiin sekä substanssiasiantuntijan jäsenasemasta aiheutuvia haasteita. Samalla pyritään vastaamaan siihen, miksi asiantuntijatuomari on osa ratkaisukokoonpanoa. Tutkimuksessa avautuu näkökulmia hallintoprosessin erityiseen alalajiin, ympäristöprosessiin, ja sen ominaispiirteisiin. Aihetta lähestytään myös perustuslaillisista ja kansainvälisistä, erityisesti eurooppaoikeudellisista lähtökohdista. Kotimaisen ympäristöperusoikeuden kasvava painoarvo on otettu huomioon. Kansainvälisistä aspekteista kiinnostavia ovat erityisesti access to justice sekä keskustelu ympäristötuomioistuinten ja asiantuntemuksen tarpeesta. Erityisesti EU-oikeudesta esille nousee näkemys tuomioistuimelta edellytettävästä laaja-alaisesta tarkastelusta. Tutkimuksessa on havaittu jännitteitä erityisesti perinteisen oikeusturva-ajattelun ja ympäristöoikeutta korostavien näkemysten välillä. Oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti voivat saada ympäristöasioiden muutoksenhakuprosessissa erityisiä painotuksia.
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record