Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/318022

Citation

Huikko , E , Lämsä , R , Santalahti , P , Torniainen-Holm , M , Kovanen , L , Vuori , M & Tuulio-Henriksson , A 2020 , ' Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta ' , Duodecim , Vuosikerta. 136 , Nro 1 , Sivut 79-88 . < https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15312.pdf >

Title: Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta
Author: Huikko, Eeva; Lämsä, Riikka; Santalahti, Päivi; Torniainen-Holm, Minna; Kovanen, Leena; Vuori, Miika; Tuulio-Henriksson, Annamari
Contributor organization: Kansanterveystieteen osasto
Helsingin yliopisto
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Psykologian ja logopedian osasto
Date: 2020-01-07
Language: fin
Number of pages: 10
Belongs to series: Duodecim
ISSN: 0012-7183
URI: http://hdl.handle.net/10138/318022
Abstract: JOHDANTO. Kuvaamme, millaisena lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä Suomessa näyttäytyy koulu- ja neuvolalääkäreiden näkökulmasta. MENETELMÄT. Laadullisessa poikittaistutkimuksessa 17 eri sairaanhoitopiirin 17 kunnan neuvola- ja koululääkäriä vastasi puolistrukturoidussa haastattelussa lasten mielenterveyspalvelujärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain. TULOKSET. Perustasolla tehty yhteistyö ja lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jalkautuva toiminta koettiin useimmin myönteisiksi. Perustason kykyä hoitaa tarvetta vastaavasti ja yhdenvertaisesti lasten lieviä ja keskivaikeita psyykkisiä häiriöitä ei pidetty riittävänä. PÄÄTELMÄT. Palvelujärjestelmän valmiutta lasten psyykkisten häiriöiden tunnistamiseen on kehitetty tuloksellisesti. Kehittämistyötä tulisi jatkaa edistämällä perustason hoitomahdollisuuksia ja näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottoa.
Subject: 3123 Naisten- ja lastentaudit
Attitude of Health Personnel
Child
Child Health Services
Child, Preschool
Communication Barriers
Community Mental Health Services
Critical Pathways
Health Services Accessibility
Health Workforce
Maternal-Child Health Centers
Mental Health Services
School Health Services
Secondary Care
Surveys and Questionnaires
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
duo15312.pdf 430.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record