Markfaunasammansättningen på olika fuktiga lokaler i en skog och fuktighetspreferens hos Calathus micropterus och Pterostichus diligens (Coleoptera), Lithobius curtipes (Chilopoda) och Haplodrassus sp. (Araneae)

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31806
Titel: Markfaunasammansättningen på olika fuktiga lokaler i en skog och fuktighetspreferens hos Calathus micropterus och Pterostichus diligens (Coleoptera), Lithobius curtipes (Chilopoda) och Haplodrassus sp. (Araneae)
Författare: Biström, Gun
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1982
Språk: sv
Sidantal: 63 s. : kuv.Obs.EI SAA LAIN. ILM. ES.LU
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31806
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Subject: juoksujalkaiset
maaperäeläimet
Subject (ysa): hyönteiset
kovakuoriaiset
kosteus
populaatioekologia


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post