Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hanke 2017–2019 : loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/318179
Title: Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hanke 2017–2019 : loppuraportti
Author: Kuusela, Marjo
Publisher: Helsingin yliopiston kirjasto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/318179
Abstract: Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hanke toteutettiin vuosina 2017–2019. Hankkeen rahoittaja oli Helsingin yliopisto ja hankkeen toteuttivat Helsingin yliopiston kirjasto ja Gaudeamus-kustantamo. Hankkeen tavoitteet olivat: (1) rakentaa avoin tiedekustantamo Helsinki University Press (HUP), (2) luoda kirjoittajamaksujen hallinnointimalli, (3) koota, uudistaa ja luoda uusia avoimen julkaisemisen tukipalveluita osaksi keskuksen toimintaa. Tässä raportissa kerrotaan hankkeen vaiheista, tuloksista ja jatkotoimenpiteistä. Hankkeessa luotiin useita uusia palveluja ja käytäntöjä. Lyhyt tiivistelmä tuloksista: (1) Avoin tiedekustantamo Helsinki University Press (HUP) aloitti toimintansa. Kustantamoa rakennettiin 2017–2019 ja ensimmäiset julkaisut ilmestyivät tammikuussa 2020. Kustantamon asema vakiinnutettiin keväällä 2019, jolloin yliopisto päätti, että HUP on yliopiston kirjaston alainen elin, jonka toiminnan käytännön toteutuksesta vastaa Gaudeamus. (2) Kirjoittajamaksupalvelut (APC- ja BPC-maksut): Hankkeessa luotiin sujuvat käytänteet artikkelien (APC = Article Processing Charges) ja kirjojen (BPC = Book Processing Charges) kirjoittajamaksupalveluille. Hankkeen jälkeen palvelut ovat osa kirjaston hankinta- ja lisensiointityötä: kirjasto hoitaa keskitetysti yliopistolaisten kirjoittajamaksuja, neuvottelee maksuihin alennuksia ja seuraa tilaus- ja julkaisumaksuja. (3) Julkaisualustapalvelut: Helda Open Books ja Editori. Hankkeessa kehitettiin nykyistä Helda-julkaisuarkistoa sekä luotiin työkäytänteet ja palvelukonsepti avointen kirjojen julkaisemiseksi Heldassa eli Helda Open Books -konsepti. Hankkeessa valmisteltiin avointen lehtien Editori-julkaisualustapalvelua, jota pilotoidaan projektina kolmen vuoden ajan vuosina 2020–2022. (4) Julkaisemisen tuen tehtävät määriteltiin ja asiantuntijuutta vahvistettiin. Avoimen julkaisemisen kenttä elää voimakkaasti, uusia tehtäviä syntyy ja uudenlaista osaamista tarvitaan. Kirjaston rooli muuttuu kohti julkaisemisen tukemista. Hankkeessa kehitettiin julkaisutietojen ja kokoelmahallintatietojen analytiikkaa, perehdyttiin tieteellisen julkaisemisen käytänteisiin (mm. pysyvät tunnisteet, CC-lisenssit), kehitettiin neuvontatyötä, päivitettiin kirjaston aineistopolitiikka sisältämään avoin julkaiseminen ja vahvistettiin kirjastolaisten asiantuntijuutta kouluttautumalla digitaaliseen julkaisemiseen. Lisäksi hankkeen työntekijät lisäsivät kirjaston muiden työntekijöiden osaamista jakamalla heille avoimen tieteen ja julkaisemisen tietotaitoaan koulutuksilla. Hankkeessa verkostoiduttiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
Description: Lisätietoja hankkeesta saa kirjastossa Marjo Kuuselalta (marjo.kuusela@helsinki.fi) ja Helsinki University Pressin osalta Leena Kaakiselta (leena.kaakinen@gaudeamus.fi) ja Aino Rajalalta (aino.rajala@helsinki.fi).
Subject: avoin julkaiseminen
palvelukeskus
hankkeet
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kirjasto
Gaudeamus
tiedekustantamot
open access
avoin julkaiseminen
avoin tiede
Helsinki University Press
Helda Open Books
Editori
kirjoittajamaksut
julkaisumaksut
APC
BPC
kirjastot
article processing charges
book processing charges
yliopistokirjastot
tiedekirjastot
tukipalvelut
tieteellinen julkaiseminen
Subject (ysa): open access
kirjoittajamaksut
tieteellinen julkaisutoiminta
yliopistokirjastot
kustantajat
projektit
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Avoimen julkais ... 017-2019_loppuraportti.pdf 1.375Mb PDF View/Open Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hanke 2017–2019 – Loppuraportti (2020)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0